Přehled odborných databází předplacených pro ČVUT

Přímý přístup do všech zdrojů je možný na základě IP adres ze všech počítačů zapojených do sítě ČVUT (případně jen těch fakult, které mají zdroj předplacený - to se týká interních zdrojů FJFI a MÚVS).

Připojení z notebooků na ČVUT- v síti Eduroam získáte IP instituce, ze které se připojujete. Na ČVUT (tj. s výjimkou NTK!) získáte IP adresu z rozsahu ČVUT - k EIZ přistupujte PŘÍMO.

Pro vzdálený přístup mimo síť univerzity využijte Bránu EIZ.

Využít můžete též vzdálený přístup přes Shibboleth. Pro přihlášení používejte ČVUT ID, nikoli ID fakult (pokud existují).schibbo_ikona

Zaměstnanci ČVUT mohou využívat připojení přes univerzitní VPN.

Při práci s elektronickými informačními zdroji (EIZ) je třeba se řídit pravidly využívání EIZ. Uživatelé z ČVUT mají v rámci licenčních podmínek právo k prohledávání, vyhledávání a prohlížení obsahů, bibliografických dat a plných textů, rovněž k jejich stahování a ukládání pro vlastní potřebu.

Nově publikované tituly v oborech např. nanotechnologie, doprava, biomateriály atd.

 

Název zdroje
(Přímý přístup)
Vzdálený
přístup

Informace

Centrální vyhledávač

SUMMON

Brána EIZ vyhledávač ve všech předplacených databázích, katalogu ČVUT, otevřených IZ a univerzitním repozitáři
Více
Citační databáze, podpora VaV

Web of Science

Brána EIZ
schibbo_ikona
multioborová citační databáze Více

Journal Citation Reports

Brána EIZ
schibbo_ikona
souhrnné citační informace o časopisech (Impakt faktor apod.).
Vzdálený přístup přes uvedené odkazy pouze do verze ve starém rozhraní JCR. Pro přístup do nového rozhraní JCR použijte přístup přes Shibboleth do WoS. Data jsou stejná a aktuální v obou verzích JCR.
Více

SCOPUS

Brána EIZ
schibbo_ikona
multioborová citační databáze Více
Odborné informační zdroje

ACM DL

Brána EIZ
schibbo_ikona
plné texty publikací ACM;
informatika, HW, SW, počítačové systémy
Více

AccessEngineering

Brána EIZ elektronické učebnice pro technické obory
Více

Bluenomics

Volný zdroj volně dostupná faktografická databáze Více

Buiding Types Online

(zkušební přístup)

Brána EIZ databáze společnosti Birkhäuser; sbírka současných staveb z celého světa, obsahuje i plány budov Více

Cambridge University Press

Brána EIZ
schibbo_ikona
elektronické časopisy od prestižního vydavatele Cambridge University Press
Více

Ebook Library - EBL

Brána EIZ více jak 6.000 nových e-knih z oborů ČVUT na jednom místě Více

ebrary

Brána EIZ
schibbo_ikona
e-knihy z kolekce Engineering & Technology Více

EBSCOhost

Brána EIZ
schibbo_ikona
multidatabáze z oblasti technických, přírodních a společenských věd, obchodu a ekonomie Více

Helgi Library

Brána EIZ
faktografická databáze ekonomických a statistických údajů z celého světa a z řady oborů/odvětví
Více

IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore)

Brána EIZ
schibbo_ikona
technika, inženýrství, elektroinženýrství a informatika, doprava, biomedicína, optika, jaderná fyzika, ...
plné texty publikací IEEE a IET; IEEE normy
Více

IHS Standards Expert

Brána EIZ zahraniční technické normy, záznamy všech aktuálních norem, plné texty 3 kolekcí norem ASTM Více

IODA

Volný přístup česká webová databáze, fakta, data a informace z oblasti dopravy Více

IOP Science (IoP)

Brána EIZ
schibbo_ikona
elektronické časopisy vydavatele Institute of Physics;
fyzika
zahrnuje Proquest Dissertations and Theses
Více

KNOVEL

Brána EIZ e-knihy a referenční příručky Více

MathSci

Brána EIZ referátové časopisy Americké matematické společnosti Více

Medline

Brána EIZ
schibbo_ikona
bibliografická databáze Národní lékařské knihovny USA, dostupná v prostředí Web of Science.

Physical Review Online (PROLA)

Brána EIZ archiv časopisů Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics a Physical Review A-E Více

SAGE STM

Brána EIZ

schibbo_ikona

časopisy z kolekce Sage STM (319 titulů) Více

ScienceDirect (Elsevier)

Brána EIZ
schibbo_ikona
časopisy a e-knihy vydavatelství Elsevier; technické, přírodní vědy a medicína (STM)
Více

Scientific Research Publishing (SciRP)

kolekce volně dostupných časopisů z oblastí biomedicíny, softwarového inženýrství, geografických informačních systémů atd. Více

SpringerLink

Brána EIZ
schibbo_ikona
časopisy a e-knihy vydavatelství Springer; technické, přírodní vědy a medicína (STM), matematika, informatika Více

Wiley Online Library

Brána EIZ
schibbo_ikona
časopisy a e-knihy vydavatelství Wiley; technické, přírodní vědy a medicína (STM);
Seznam časopisů pro rok 2014: .pdf .xls
přístup přes Shibboleth na "Wiley Online Library - Institutional Login": zadejte Institution Name: Ceske vysoke uceni technicke (název se zobrazí našeptávačem po napsání prvních písmen)
Více

INIS (International Nuclear Information System)

volně dostupný portál Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Obsahuje též řadu volně dostupných plných textů výzkumných zpráv, norem apod.

Optics Letters

přístup do plných textů článků časopisu z oblasti optiky

Medical Physics

přístup do plných textů článků časopisu Medical Physics (platforma AIP Scitation; vydavatel: American Association of Physicists in Medicine)
Významné oborové bibliografické zdroje, které již nepředplácíme a jejich alternativa

Inspec

již nepředplácíme; relevantní informační zdroj - digitální knihovna IEEE/IET Více

Compendex

již nepředplácíme; relevantní informační zdroj - Scopus Více

Metadex

již nepředplácíme; oblast hutnictví (metalurgie), kovů, slitin - problematika je částečně zastoupena ve Scopus (přes 550 tis. záznamů), v Ebsco Academic Search Complete (přes 30 tis. záznamů), SpringerLink (přes 30 tis. záznamů) Více

Iconda

již nepředplácíme; oblast stavebnictví, stavebního inženýrství, architektury - problematika je částečně zastoupena v Wiley Online Library (přes 250 titulů - architektura, stavebnictví), ve Scopus (přes 180 tis. záznamů), v Ebsco Academic Search Complete (cca 40 tis. záznamů) a SpringerLink (cca 28 tis. záznamů) Více

Citační rejstříky

Web of Science

multioborová bibliografická databáze se zaměřením na získávání zdrojových dat pro bibliometrii - citační rejstříky Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index s propojením na plné texty u předplacených časopisů.

 

Conference Proceedings Citation Index (dříve ISI Proceedings)

databáze konferencí, seminářů, workshopů a akcí, jejichž sborníky jsou excerpovány do citační databáze Web of Science. Databáze je součástí Web of Science. Je rozdělená na 2 části:

  • přírodní vědy (Science - CPCI-S)
  • společenské a humanitní vědy (Social Sciences & Humanities - CPCI-SSH).

Prohledávat Conference Proceedings Citation Index je možné ve standardním vyhledávacím formuláři WoS zaškrtnutím požadované databáze v seznamu databází.

Seznam konferencí zahrnutých ve WoS - dostupný z webových stránek produktu.

 

Journal Citation Reports

báze statistických a faktografických dat o sledovaných časopisech. Přístup přes rozhraní Web of Knowledge pod záložkou "Additional Resources".

Zpět na přehled databází

SCOPUS

informační zdroj producenta Elsevier Science. Jedná se o největší abstraktovou a citační databázi s převážným zaměřením na přírodní vědy, techniku, medicínu (STM). Zahrnuje přes 20 tis. vybraných recenzovaných časopisů, z velké části se jedná o evropskou produkci, včetně sborníků z konferencí, knižní edice, obchodní publikace, unikátní jsou záznamy o patentech a další cenné webové zdroje. Je rovněž zařazena mezi informační zdroje pro hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů.

Zpět na přehled databází

VÍCE O CITAČNÍCH DATABÁZÍCH - v sekci Podpora vědy

Oborové databáze a archivy

International Nuclear Information System (INIS)

největší světová databáze informačních zdrojů z oblasti jaderného inženýrství produkovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA). Volně dostupný portál bibliografických informací, některé knihy a výzkumné a technické zprávy jsou volně dostupné v plném textu.

Zpět na přehled databází

IOP Science (IoP)

kolekce elektronických časopisů IOP Science z produkce vydavatele Institute of Physics, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky. Seznam zahrnutých časopisů.

IoP zahrnuje také tematickou kolekci Proquest Dissertations and Theses s možností náhledu prvních 24 stran dizertační práce (databáze není dostupná samostatně, práce se zobrazí až ve výsledku vyhledávání)

Zpět na přehled databází

Physical Review Online (PROLA)

archiv časopisů poskytující přístup do plných textů časopisů Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics a Physical Review A-E vydávaných od roku 1893. Přístup je pouze do archivu PROLA, poslední 4 roky nejsou dostupné v plném textu.

Zpět na přehled databází

Optics Letters

Přístup do plných textů časopisu Optics Letters.

 

MathSci

referátové časopisy Mathematical Reviews a Current Mathematical Contents Americké matematické společnosti.

Zpět na přehled databází

MIT CogNet

databáze elektronických časopisů, knih, konferenčních sborníků a dalších odborných materiálů z oblasti kognitivních věd vydávaných vydavatelstvím MIT press. Tematicky pokrývá oblast umělé inteligence, lingvistiky, neurovědy, psychologie, filozofie a vzdělávání. Databáze obsahuje plné texty časopisů vydavatelství MIT press a abstrakta více než 25 časopisů jiných vydavatelů (př. Cambridge University press). Dále jsou zahrnuty plné texty cca 530 knih z vydavatelství MIT press.

Jedná se o unikátní zdroj využitelný zejména pro informatické obory, kde je nutné věnovat se psychologickým a kognitivním vlastnostem člověka jako koncového uživatele počítačových systémů.

Přístup k MIT CogNet byl podpořen grantem FRVŠ.

Zpět na přehled databází

 

Digitální knihovny

IEEE/IET (IEEE Xplore)

přístup do elektronické knihovny IEEE/IET. Jedná se o nejrozsáhlejší zdroj svého druhu, poskytuje přístup k více než třetině veškeré odborné literatury zaměřující se na problematiku soudobého elektroinženýrství, informatiky, ale také ostatních technických oborů - dopravy, biomedicíny, optiky apod. Kvalitu a odbornost textů zajišťují dva instituty: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Institution of Engineering and Technology (IET).

Související dokumenty:

Zpět na přehled databází

The ACM Digital Library

digitální knihovna ACM obsahuje plné texty časopisů, sborníků a knih americké počítačové společnosti ACM.

Zpět na přehled databází

ScienceDirect

digitální knihovna ScienceDirect zpřístupňuje celou kolekci produktů a služeb vydavatelství Elsevier. Uživatelé z ČVUT mají přístup k plné kolekci elektronických časopisů Freedom Collection.

  • Trvale nakoupené tituly e-knih vydavatelství Elsevier jsou rovněž přístupné přes ScienceDirect a jsou označeny zelenou ikonou. Některé zakoupené tituly mohou být součástí Books Series, což znamená, že je přístup pouze k danému volumu, ostatní volume Books Series jsou nepřístupné (bílá ikona). Přístup k trvale zakoupeným e-knihám je rovněž možný přes Katalog ÚK ČVUT.

Zpět na přehled databází

velká kolekce časopisů a knih vydavatelství Springer (nyní součást společnosti BertelsmannSpringer).

  • Lecture Notes in Computer Science - velká kolekce on-line knih vydavatelství Springer (nyní součást společnosti BertelsmannSpringer).
  • Lecture Notes in Mathematics - velká kolekce on-line matematických knih vydavatelství Springer od roku 2007.
  • Springer eBook Collection in Computer Science - přístupná kolekce e-books z let 2005, 2006 a 2007.
  • Kluwer - kolekce časopisů, knih a referenčních prací vydavatele Kluwer je nyní přístupná přes SpringerLink. Uživatelé z ČVUT mají možnost prohledávat a prohlížet celou kolekci a u všech časopisů zahrnutých v Kluwer Online Journals mají přístup k plným textům.

Zpět na přehled databází

Wiley Online Library (dříve Interscience)

digitální knihovna vydavatelství John Wiley & Sons. Uživatelé z ČVUT mají možnost vyhledávat v chemických databázích, prohledávat a prohlížet kolekci časopisů, knih, referenčních publikací a získávat plné texty všech konsorciálních titulů. Přístup k trvale zakoupeným e-knihám je rovněž možný přes Katalog ÚK ČVUT.

Zpět na přehled databází

 

Multioborové databáze

EBSCOhost

multidatabáze firmy EBSCO zpřístupňuje několik průběžně aktualizovaných databází bibliografických záznamů i plných textů časopiseckých a novinových článků, elektronických knih, konferenčních sborníků a dalších materiálů z oblasti společenských a přírodních věd, obchodu, ekonomie, financí apod. Více…

Zpět na přehled databází

 

Scientific Research Publishing (SciRP)

kolekce volně dostupných časopisů z oborů biomedicíny a inženýrství, softwarového inženýrství, geografických informačních systémů atd. Po přihlášení lze zdarma stahovat návody jak psát odborné texty a prezentace z vybraných konferencí.

Zpět na přehled databází