Logo UK

Normy

Technické normy jsou standardy, které určují, jaké vlastnosti mají mít různé materiály, součástky nebo např.výrobní postupy.Vydávají je normalizační instituce na národní a mezinárodní úrovni. 

Normy v plných textech nejsou běžně dostupné zdarma, ale od roku 2021 zavedla Česká agentura pro standardizaci změny v dostupnosti plných textů ČSN norem pro některé skupiny uživatelů a pro některé typy norem.

 

 

Národní normy

Seznam ČSN - databáze českých norem bez plných textů (zdarma)

ČSN online - databáze plných textů českých norem (předplatné)

Mezinárodní normy

ISO ((International Organization for Standardization) - mezinárodní normy

ITU (International Telecommunication Union) - mezinárodní telekomunikační normy - volně dostupné plné texty!

IEC (International Electrotechnical Commission) - mezinárodní elektrotechnické normy

W3C (World Wide Web Consortium) - mezinárodní normy přístupnosti a použitelnosti webu

Evropské normy

CEN (European Committee for Standardization) - evropské normy

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - evropské telekomunikační normy - volně dostupné plné texty!

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) - evropské elektrotechnické normy