Logo UK

Kritéria vydavatelů

Pravidla, jak psát odborný článek pro jednotlivé vydavatele tak, aby splnil všechna formální i odborná kritéria a na co si dát zejména pozor v souvislosti s autorskou etikou a recenzním řízením.

Zde uvedená pravidla jsou založená na informacích poskytnutých v rámci přednášek jednotlivých vydavatelů směřovaných k začínajícícm i zkušenějším autorům. Jejich cílem bylo poodkrýt ediční postup a seznámit autory s kritérii posuzování rukopisu jednotlivými vydavateli a s dalšími nároky na strukturu a obsah odborného článku.

Kritéria jednotlivých vydavatelů jsou velmi podobná, lze z nich vycházet pro sepsání rukopisu pro libovolného jiného vydavatele.