Logo UK

Jak psát závěrečnou práci (pro dyslektiky)

Jak na závěrečnou práci - pro studenty s dyslexií

Upravené studijní materiály a návody, které vychází z dokumentu Jak psát závěrečnou práci (http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci). Texty byly zpracovány do formy, která by měla vyhovovat potřebám studentů s dyslexií.

Jednotlivé materiály seznamují s formálními náležitostmi závěrečných prací, obsahují doporučení, jak se připravit a postupovat, jak psát, citovat. Jedná se o doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol. Je proto vždy důležité brát v úvahu instrukce vlastních fakult či kateder a ústavů a ptát se po nich.

Témata:

  • Předpisy, pokyny a pomůcky k psaní závěrečných prací na ČVUT
  • Technologické pomůcky
  • Výběr tématu závěrečné práce
  • Rešerše
  • Jak psát závěrečnou práci
  • Citování
  • Nástroje pro tvorbu citací

 

Přístup k materiálům: K materiálům se dostanou studenti z ČVUT po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem do systému Moodle.

Moodle (https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=199)

 

Konzultace: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/konzultace/nabidka-konzultace

 

Workshopy: Během akademického roku budou uspořádány ve spolupráci s ELSA 2-3 (?) workshopy speciálně pro studenty s SPU.

ptejte se na: e-mail knihovny nebo ELSA (http://www.elsa.cvut.cz/)

 

Doporučení:

Metody čtení (Lenka Krejčová)

Typografické minimum - zásady úpravy textu

Průvodce e-knihami na ČVUT