Citační databáze

Citačními databázemi (citačními rejstříky) se nazývají databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty. V ČR jsou dvě nejvýznamnější citační databáze využívány pro hodnocení VaVaI, konkrétně pro hodnocení článků  publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících (Web of Science se součástí Journal Citation Reports, a SCOPUS).

 

Prezentace ze semináře WoS pro ČVUT (14. 11. 2012):

Výběr publikací do WoS a ukázka dalších nástrojů na platformě Web of Knowledge (.pdf)

 

Web of Science (WoS)

*Přímý přístup*      *Vzdálený přístup - brána EIZ*      *Vzdálený přístup - Shibboleth*

 • bibliografická a citační databáze využívaná pro hodnocení VaVaI v ČR
 • spolu s JCR hodnotí Impakt Faktor časopisu
 • WoS zahrnuje následující součásti:
  • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
  • Social Science Citation Index (SSCI)
  • Arts & Humanities CitationIndex (AHCI)
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) - rozdělený na části: Science a Arts & Humanities
 • pro ČVUT je nastaven unifikovaný název Czech Technical University in Prague
 • pro vyhledávání v poli "adresa" použijte Czech Tech Univ

Seznam časopisů ve WoS

Seznam konferencí ve WoS

Zařazení textů do WoS

Oprava údajů ve WoS

 • Žádat může kdokoli prostřednictvím formuláře Thomson Reuters
 • Do formuláře je nutné zadat některé údaje ze záznamu, proto je doporučeno mít paralelně otevřený záznam příslušného článku
 • Odkaz na formulář lze najít v pravém sloupci stránky se zobrazeným záznamem pod nadpisem "Suggest a correction"

 

Journal Citation Reports (JCR)

*Přímý přístup*     *Vzdálený přístup - brána EIZ*      *Vzdálený přístup - Shibboleth*

 • databáze časopisů zahrnutých ve WoS, doplněk k WoS
 • poskytuje informace o Impakt Faktoru časopisu
 • poskytuje seznam impaktovaných časopisů pro konkrétní obor
 • aktualizovaný 1x ročně, pro vyhledávání starších ročníků lze zvolit starší vydání JCR
 • dále umožňuje:
  • vyhledávat skupiny časopisů podle oborů,
  • vyhledávat časopisy podle ISSN / názvu,
  • zobrazit seznam všech zahrnutých časopisů

 

SCOPUS

*Přímý přístup*     *Vzdálený přístup - brána EIZ*     *Vzdálený přístup - Shibboleth*

 • citační databáze - údaje ze SCOPUS jsou používány pro hodnocení VaVaI v ČR od r. 2008
 • informace o indikátoru SJR pro hodnocení výsledků VaVaI v ČR (webové stránky producenta)

Seznam časopisů ve SCOPUS - aktualizovaný čtvrtletně, aktuální verzi naleznete na webových stránkách produktu Scopus (viz odkaz "View the Scopus title list")

Zařazení časopisu do SCOPUS

Pro zařazení sborníku do SCOPUS se uplatňují stejná kritéria jako pro časopis.

K přihlašování sborníků uvádí Elsevier na českých stránkách tuto poznámku:

V současné chvíli se pracuje na projektu rozšíření přijímání sborníků z konference do Scopus, především z oblastí technických věd. Výběr je založen na ověřených seznamech renomovaných sborníků z konferencí. Bohužel sborníky z individuáních konferencí nemohou být navrženy. Nicméně, je možné navrhnout seriálový sborník (tj. ty, které mají registrovanou ISSN). (text je k dispozici zde)

 

Webové stránky společnosti Elsevier pro Českou republiku


Google Scholar

 • http://scholar.google.cz/
 • vyhledává odborné texty - články z časopisů, preprinty, diplomové a disertační práce atd.

 

 

Související články