Citační databáze

Citačními databázemi (citačními rejstříky) se nazývají databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty. V ČR jsou dvě nejvýznamnější citační databáze využívány pro hodnocení VaVaI, konkrétně pro hodnocení článků  publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících (Web of Science se součástí Journal Citation Reports, a SCOPUS).

 

Prezentace ze semináře WoS pro ČVUT (14. 11. 2012):

Výběr publikací do WoS a ukázka dalších nástrojů na platformě Web of Knowledge (.pdf)

 

Web of Science (WoS)

*Přímý přístup*      *Vzdálený přístup - brána EIZ*      *Vzdálený přístup - Shibboleth*

 • bibliografická a citační databáze využívaná pro hodnocení VaVaI v ČR
 • spolu s JCR hodnotí Impakt Faktor časopisu
 • WoS zahrnuje následující součásti:
  • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
  • Social Science Citation Index (SSCI)
  • Arts & Humanities CitationIndex (AHCI)
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) - rozdělený na části: Science a Arts & Humanities
 • pro ČVUT je nastaven unifikovaný název Czech Technical University in Prague
 • pro vyhledávání v poli "adresa" použijte Czech Tech Univ

Seznam časopisů ve WoS

Seznam konferencí ve WoS

Zařazení textů do WoS

Oprava údajů ve WoS

 • Žádat může kdokoli prostřednictvím formuláře Thomson Reuters
 • Do formuláře je nutné zadat některé údaje ze záznamu, proto je doporučeno mít paralelně otevřený záznam příslušného článku
 • Odkaz na formulář lze najít v pravém sloupci stránky se zobrazeným záznamem pod nadpisem "Suggest a correction"

 

Journal Citation Reports (JCR)

*Přímý přístup*     *Vzdálený přístup - brána EIZ*      *Vzdálený přístup - Shibboleth*

 • databáze časopisů zahrnutých ve WoS, doplněk k WoS
 • poskytuje informace o Impakt Faktoru časopisu
 • poskytuje seznam impaktovaných časopisů pro konkrétní obor
 • aktualizovaný 1x ročně, pro vyhledávání starších ročníků lze zvolit starší vydání JCR
 • dále umožňuje:
  • vyhledávat skupiny časopisů podle oborů,
  • vyhledávat časopisy podle ISSN / názvu,
  • zobrazit seznam všech zahrnutých časopisů

 

SCOPUS

*Přímý přístup*     *Vzdálený přístup - brána EIZ*     *Vzdálený přístup - Shibboleth*

 • citační databáze - údaje ze SCOPUS jsou používány pro hodnocení VaVaI v ČR od r. 2008
 • informace o indikátoru SJR pro hodnocení výsledků VaVaI v ČR (webové stránky producenta)

Seznam časopisů ve SCOPUS - aktualizovaný čtvrtlětně, aktuální verzi naleznete na webových stránkách produktu Scopus (viz odkaz "View the Scopus title list")

Zařazení časopisu do SCOPUS


Google Scholar

 • http://scholar.google.cz/
 • vyhledává odborné texty - články z časopisů, preprinty, diplomové a disertační práce atd.

 

 

Související články