Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Formální náležitosti

Členění textu

Nadpisy 

  • Uvádějí se na samostatných řádcích a nepíše se za nimi tečka. Otazník je možné použít.
  • Hierarchii nadpisů určuje velikost a typ použitého písma. 
  • Zarovnávají se zleva.
  

Kapitoly

  • Rozsáhlejší celky, které popisují určitou ucelenou část tématu práce.
  • Kapitoly začínají na nové stránce.
  • Součástí kapitol jsou často i podkapitoly. Většinou se jich užívá, když chcete popisovanou problematiku víc rozčlenit.
  • Kapitoly a podkapitoly by na sebe měly logicky navazovat.

 Tip! U kratších textů se nedoporučuje používat příliš úrovní členění (např. u závěrečných prací nepoužívejte více jak 4 úrovně členění), vyšší počet je pak už pro čtenáře nepřehledný.

 

Odstavce

  • Sdělují jednu nebo více myšlenek. Tvoří menší celky.
  • Čtenář se díky nim snadněji orientuje v textu.
  • Možnosti grafického oddělení odstavců: odsazením (zřídka předsazením) nebo přídavným prokladem.

Tip! Odstavec by neměl být moc dlouhý, aby se zachovala myšlenka a čtenář se v textu neztrácel. Neměl by být ale ani moc krátký, protože pak je text hodně roztříštěný.

Zarovnávání – nejčastěji se používá zarovnání textu do bloku (text je stejně dlouhý a oba kraje stránky jsou zarovnány stejně).

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.