Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Formální náležitosti

Číslování

Kapitoly, oddíly a pododdíly  

 • Řeší norma ISO 2145 (01 0184):1997. Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.
 • Ulehčuje hledání a vyhledávání určitých částí textu.
 • Umožňuje lépe odkazovat na jednotlivé pasáže textu.
 • Používá se hierarchické číslování (1, 1.1, 1.1.1 atd.). Mezi jednotlivá čísla se vkládají tečky. Za poslední číslici se tečka nedává! Hlavní oddíly (první úroveň) se musí číslovat průběžně počínaje číslem 1.

 

Stránky

 • Řeší ISO 2145:1997. Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.
 • Pro čísla stránek se používají arabské číslice (1, 2, 3). 
 • U rozsáhlejších děl se někdy stránky, které předchází vlastnímu textu (např. předmluva, obsah, seznamy zkratek), číslují římskými číslicemi.
 • Čísla jsou na stránce většinou umístěna dole uprostřed nebo na vnějším okraji.
 • Pozor! U závěrečných prací se čísla stránek uvádí až od obsahu po závěrečný seznam literatury (tj. nečíslují se titulní strana práce, zadání a poděkování). Ale pozor! Počet stránek se počítá od titulního listu (ne desek).

Co je Article number?

Jedná se o jedinečné číslo článku, které začaly používat některé online časopisy namísto číslování stránek nebo čísla vydání. 

 

Obrázky

 • Obrázky mají samostatnou číslenou řadu, číslují se průběžně a označují se popiskem/názvem (začíná velkým písmenem, na konci bez tečky).
 • Číslo a název obrázku se uvádí pod obrázek.
 • Písmo popisku je většinou menší o 1-2 bodů než písmo textu. 
 • Více – viz Obrázky, grafy, tabulky.

 

 

Tabulky

 • Tabulky mají samostatnou číslenou řadu, číslují se a označují popiskem/názvem (začíná velkým písmenem, na konci bez tečky).
 • Popisek/název tabulky se uvádí nad tabulkou (podle ISO 7144, ostatní normy neuvádějí).
 • Písmo popisku je většinou menší o 1-2 bodů než písmo textu.
 • Více – viz Obrázky, grafy, tabulky.

 

 

Matematické rovnice

 • Většinou se číslování dává do kulatých závorek vpravo na řádku a uvádí se zde číslo kapitoly a pořadové číslo vzorce/rovnice.
 • Více – viz také Matematické výrazy, chemické vzorce 

 

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.