Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Fáze psaní odborné práce

Výběr tématu

 

Vybrat si správné téma je velmi důležité. Je dobré si jej řádně promyslet, protože později se těžko mění. 

 

Na začátku práce je vhodné si hned udělat malý předběžný průzkum a ujasnit si o čem, proč a pro koho píšu:

  • Jaké je téma práce? O čem budete psát?
  • Jaké jsou výzkumné otázky? Co chcete zkoumat, co se chcete dozvědět? 
  • Jaký je cíl? Přinese to něco nového či zajímavého čtenáři?
  • Kdo je moje cílová skupina? Pro koho budete psát?

 

Výzkumné otázky

Jasně formulované výzkumné otázky pomůžou vymezit a konkretizovat téma.

V této fázi je dobré nepodcenit průzkum informačních zdrojů (viz Co je rešerše?), zda je k danému tématu dostatek vhodných a aktuálních podkladů.

 

Brainstorming

V rámci příprav na psaní je dobré si sepsat všechny vám známé informace o tématu, různé názory a otázky, které s tématem souvisí, jaká mohou být možná řešení vašeho problému. To vše vám pomůže si ujasnit: 

  • Co už všechno víte.
  • Co si potřebujete ověřit, v čem nemáte jistotu.
  • Co ještě potřebujete zjistit.

Vhodným nástrojem pro brainstorming mohou být třeba myšlenkové mapy.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.