Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Fáze psaní odborné práce

Vyhledání zdrojů 

 

Je důležité pracovat s kvalitními a relevantními informačními zdroji, z nichž se dá čerpat inspirace a navazovat na již zjištěné objevy a nevymýšet už vynalezené.

 

Každá odborná práce vychází a navazuje na práce předchozí, proto je potřeba používat pouze relevantní a ověřitelná fakta z aktuálních, kvalitních, důvěryhodných a dostupných odborných informačních zdrojů (např. ČVUT má přístup k velkému množství odborných databázíkteré obsahují různé druhy informačních zdrojů) a umět v nich efektivně vyhledávat – viz Co je rešerše?.

Je opravdu nezbytné se orientovat v tom, co už bylo vytvořeno a zaznamenáno v literatuře. Některé zdroje mohou sloužit pro základní seznámení a vhled do tématu, jiné budou podporovat jednotlivá tvrzení, další budou obsahovat data, někde se můžete inspirovat v použitých zdrojích a dohledat si pro vás neznámou informaci v citovaných dokumentech apod. 

 

Jak určit důvěryhodnost získaných informací?

Určit, že daná informace nebo zdroj mají odpovídající kvalitu a přinesou nám spolehlivé informace a data, je v dnešní době přehlcené informacemi celkem obtížné a časově náročné. Je proto potřeba s tím počítat a vyhradit si na vyhledávání a vyhodnocování získaných výsledků dostatek času.

Možností, jak zhodnotit získané informace, je více. Lze si stanovit vlastní pravidla a kritéria, která považujete za důležitá. Je možné osvojit si zásady kritického myšlení a využívat různé metody jako C.R.A.P test nebo  SMELL test aj.

 

Jak si zorganizovat získané informační zdroje? 

Záznamy (i plné texty) o nalezených informačních pramenech je důležité si hned ukládat, abyste je nemuseli zpětně, a mnohdy složitě, dohledávat. Je dobré si je uložit tak, aby byly ideláně na jednom místě a nějakým způsobem uspořádané (tematicky, podle kapitol, kde je využijeme aj.).

Pro ukládání a organizaci nalezených informačních zdrojů jsou velmi užitečnými pomocníky citační manažery.

 

Jak získat plný text?

Díky novým technologickým možnostem je možné se dostat rozmanitými způsoby k nejrůznějším typům textů, u online dostupných zdrojů dokonce v plném textu a kdykoli (24/7).

  • Předplacené odborné databáze, které v současntosti obsahují většinou už plné texty dokumentů.
  • Tzv. Open Access databáze a repozitáře, které mají tu výhodu, že jsou pro všechny volně dostupné. Zároveň by měla být zaručena jejich důvěryhodnost.
  • Výpůjčka z knihovny – přímo nebo prostřednictvím služeb MVSEDD.
  • Nákup.

 

 

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.