Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Struktura odborné práce

Úvod

 

Stručné seznámení čtenářů s tématem práce, které by mělo čtenáře natolik zaujmout, aby si přečetl i zbytek textu.

 

  Pozor! Neopakuje se obsah abstraktu.

Uvedení čtenáře do kontextu práce:

  • Jaký byl záměr autora.
  • Co autora vedlo k napsání práce.
  • Stručný nástin dosavadního stavu výzkumu daného tématu.
  • Jaký je odborný nebo společenský význam řešené problematiky.
  • Může zde být základní charakteristika pramenů, ze kterých se vycházelo.

Zkrácený popis řešeného tématu:

  • Jaký je cíl práce.
  • Jaké jsou stanovené hypotézy nebo výzkumné otázky.
  • Jak je práce strukturovaná.
  • Jaké jsou použité metodyvýzkumu (způsoby, jak se bude daná problematika řešit). 
  • Návrh možných výsledků.

   Tip! Úvod spolu se závěrem se většinou píší až po dokončení práce. Nelze napsat dobrý úvod, dokud není jasné, o čem práce přesně bude. Zároveň je potřeba čtenáře v úvodu navnadit a probudit jeho zvědavost, aby četl dále.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.