Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Struktura odborné práce

Závěr

 

Ze závěru by měl čtenář získat jasnou základní představu o nejdůležitějších výsledcích, způsobu, jakým byly získány, a jejich významu (včetně oblasti, ve které tento význam mají).

 

  • Interpretace výsledků a jejich zasazení do širšího kontextu.
  • Stručné shrnutí silných a slabých stránek získaných zjištění (předpoklady, omezení, výhody).
  • Splnění cílů práce (odpovídá na cíl práce z úvodu).
  • Možnosti dalšího využití výsledků v praxi či dalšího rozpracování tématiky​.

Závěr obvykle plní jednu ze dvou funkcí (může také plnit obě):

  • Shrnuje argumentaci – není zde uvedeno nic nového, jen jsou zopakovány hlavní body.
  • Vysvětluje význam získaných zjištění – neopakují se hlavní body, ale je zde popsáno, proč je dané zjištění důležité, čím je významné (např. je významný pro studium určitého období, pro určitou zeměpisnou oblast, lze přemýšlet o vlivu zjištění na další vývoj).

  Tip! Úvod i závěr by měly být v souladu. Ale pozor! Závěr by neměl být formulovaný stejně jako úvod a hlavní část textu. V závěru by měl být úvod reformulován na základě provedené analýzy a měly by zde být předloženy odpovědi na výzkumné otázky formulované v úvodu, případně navrženy možnosti dalšího výzkumu a budoucí směry bádání.

Závěr by měl být stručný, jasný, konkrétní.

Časté chyby:

  • Příliš velké zjednodušení (ve snaze zjednodušit výsledky), což sníží význam získaných výsledků.
  • Naopak zase přílišné zahlcení přemírou konkrétních údajů.
  • Závěr již neobsahuje nová témata a otázky (kromě případného návrhu směrů dalšího rozvoje bádání).
  • Závěr musí vcházet z hlavní části práce. Nelze si v něm vymyslet něco, co z práce nevychází, a naopak opomenout hlavní závěry.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.