Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Prevence plagiátorství

Publikační etika

Pro autory, recenzenty i vydavatele platí závazná etická pravidla, k jejich dodržování se zavazují při registraci do redakčního systému daného časopisu nebo podpisem.

Desatero porušení autorské etiky:

  1. Citování sekundárních zdrojů – přebírání citace z jiného zdroje, citování něčeho, co autor nečetl.

  2. Citování neplatných zdrojů – např. odkazy na webové stránky je důležité uvést s datem získávání informace; citování neexistujících publikací by v žádném případě nemělo být způsobem, jak rozšířit seznam citací!

  3. Duplikování vlastních publikací – použití vlastních již publikovaných textů a výsledků bez uvedení citace.

  4. Parafrázování již publikovaného textu – záleží na rozsahu parafrázovaného textu, parafrázovaný odstavec s uvedením zdroje může být akceptovatelný, parafrázovaný (přepsaný) článek jiného autora bez uvedení zdroje představuje zásadní problém.

  5. Opětovné použití souboru experimentálních dat pro další publikaci.

  6. Replikování publikací – ve smyslu zasílání jednoho článku do více redakcí současně.

  7. Nepravdivé uvádění spoluautorství – z různých důvodů, avšak v každém případě je tento postup v rozporu s etickými zásadami vědecké práce.

  8. Nekorektní uvedení spolupráce s jiným pracovištěm, zneužití cizích nápadů a publikací.

  9. Kopírování částí textů bez uvedení zdroje – použití doslovné podoby cizího textu bez citování zdroje, bez označení citace apod.

  10. Nejzávažnější případ plagiátorství – publikování cizí publikace prakticky beze změn pod svým jménem.

Kontrola plagiátorství probíhá pomocí Crossref Similarity Check (od společnosti Turnitin), což je nástroj pro komplexní a účinnou kontrolu podobnosti textů. Jedná se o rozhraní nad komerční databází iThenticate, jenž je celosvětově největším softwarem na detekci a kontrolu plagiátorství v odborném publikování. Tento nástroj umožňuje vydavatelům odborných textů kontrolu původnosti publikovaných textů zejména v anglickém jazyce.

Navigace v modulu:

zpět 15
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.