Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Co se děje s článkem v redakci

Po zaslání článku do redakce probíhá tzv. „Initial Review“ – úvodní posouzení formální stránky článku. Je kontrolována základní kvalita příspěvku, jeho vhodnost pro daný časopis, dodržení pokynů pro autory (struktura, formální náležitosti, jazyková úroveň apod.). Zároveň je kontrolována i původnost textu tzv. kontrola plagiátorství.

Poté je článek buď přijat do recenzního řízení, odmítnut nebo případně zaslán k drobnému přepracování.

Ve vlastním recenzním řízení je pak hodnocena vědecká úroveň článku.

Typy recenzního řízení:

  • Open peer review – autor i recenzent znají navzájem svou identitu
  • Single-blind peer review – autor nezná jména recenzentů, recenzenti znají autora článku
  • Double-blind peer review – identita autorů i recenzentů je pro obě strany neznámá

Peer-review v principu znamená, že příspěvek posuzují nezávislí odborníci v daném oboru, kteří nijak nesouvisí s autorem ani s publikovaným projektem a mají minimálně titul PhD. Jejich komentáře slouží autorovi jako návody a podněty pro zlepšení nejen článku, ale i celého experimentu. Jejich zapracováním získává autor zkušenosti, které může dále zhodnotit ve své práci. Proto je většinou vyžadováno, aby spolu s revidovaným příspěvkem zaslal autor i „Letter to Reviewer/s”, ve kterém odpovídá bod po bodu na připomínky recenzentů a většinou i poděkuje za podnětné připomínky. Důležité je rovněž všechny změny v článku barevně vyznačit. Obvykle jsou recenzenti dva, pokud se ale jejich posudky zásadně liší, pak je jich více.

Recenzní řízení může být i několika kolové. A jeho ukončením je článek buď přijat k publikaci nebo odmíntut.

Dalšími kroky v redakčním procesu jsou:

  • jazyková korektura příspěvku (je podle náročnosti zasílána autorovi)
  • typografická úprava
  • proofreading (poslední schválení autorem před publikováním)

Jednotlivé verze článků podle stavu postrecenzního procesu:

  • Postprint (akceptovaná verze po recenzích, následuje editace, jazyková korektura, typografické úpravy)
  • Proofreading (náhled finální verze ke schválení a případným drobným úpravám)
  • Vydavatelská verze/Publisher version

V zájmu autora je šíření publikace, optimálně prostřednictvím sdílení na ResearchGate, LinkedIn, Google Scholar, Facebook, zasíláním e-mailu kolegům z konferencí apod., ovšem pokud je to v souladu s pravidly vydavatele.

Navigace v modulu:

zpět 15
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.