Logo UK

Katalogy a databáze

eiz

K vyhledávání informací můžete využít:

Katalog knihovny

 ~ informace o knihách, časopisech, e-knihách, e-časopisech a vysokoškolských kvalifikačních pracích obhájených na ČVUT, které má ÚK ve svém fondu 

Digitální knihovna (repozitář)

 ~ Institucionální repozitář „Digitální knihovna ČVUT“ (DK) je celouniverzitní platformou pro ukládání a zpřístupňování publikačních výstupů ČVUT. DK je postavena na open source softwaru DSpace.

Vyhledávač SUMMON

~ Vyhledávač nad všemi zdroji dostupnými na ČVUT. Hledání probíhá v: katalogu knihovny, odborných databázích, elektronických knihovnách, institucionálním repozitáři ČVUT, volně dostupných informačních zdrojích

Rešerše

~ Nevíte, kde najít správné dokumenty ke zpracování vašeho tématu? Nevíte, jak vyhledávat informace? 

Co je rešerše

Konzultace k rešerším

Přehled databází

~ Přehled všech odborných informačních zdrojů a přístup k nim rozdělený podle oborů.

Katalog informačních zdrojů

Abecední seznam informačních zdrojů

Vzdálený přístup

Možnosti vzdáleného přístupu

Pro vyhledávání odborných informací v databázích z domova využijte vzdálený přístup.

Hledáte: