Logo UK

Informační gramotnost

Elektronické informační zdroje jsou primárně dokumenty (monografie, časopisy, kvalifikační práce, sborníky),  které jsou uchovávány v elektronické podobě, sekundárně záznamy o těchto dokumentech (databáze, portály, katalogy, digitální knihovny) a to bibliografické, faktografické, nebo plnotextové.

 crossroad

Summon – vím, co chci, nevím kde hledat 

Metavyhledavač především v odborných informačních zdrojích, které jsou dostupné pro ČVUT.  Summon vyhledává v knihovním katalogu, odborných databázích, elektronických knihovnách, institucionálním repozitáři ČVUT a volně dostupných odborných zdrojích. Vhodný pro orientaci v databázích.

Databáze Ebsco a ProQuest – vím co hledám, potřebuji plný text (znám primární zdroje, ze kterých chci čerpat)learning

Všeoborové databáze, z většiny plnotextové.

Ebsco nabízí více než 5000 titulů plnotextových časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd, ekonomiky a obchodu. E-knihy z EBSCOhost najdete v online katalogu knihovny nebo přímo v databázi v rozhraní "ebooks EBSCO pro ČVUT“.

ProQuest Central je databáze tvořena 20 dílčími kolekcemi. Obsahuje 12000 titulů časopisů, z toho 9000 s plnými texty, 30000 plnotextových diseratčních prací, atd. Platforma ProQuest Ebook Central pro uživatele ČVUT nabízí v předplacené kolekci Engineering and Technology přes 8000 knižních titulů ke stažení.

E-knihy můžete též najít v databázi Knovel, nebo objednávat v katalogu knihovny ČVUT prostřednictvím firmy Flexibooks.  

 

Web of Science, Scopus – neobjevuji kolo?bicycle

Citační a bibliografické databáze vám pomohou zjistit, zda na téma, o kterém se chystáte psát již někdo neprovedl výzkum a jaké oblasti zpracované nejsou.

Soubory bibliografických záznamů obohacené o zpracované citace soustřeďují citační databáze.

Web of Science - nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Databáze zpřístupňuje záznamy o článcích publikovaných od roku 1945, je týdenně aktualizována, dostupná online. Web of Science obsahuje 5 citačních indexů - rejstříků (databází). Pro snadnější zpracování výsledků může uživatel prostřednictvím platformy EndNoteWeb tvořit zdarma vlastní soubory záznamů.

Scopus - multioborová bibliografická a citační databáze společnosti Elsevier. Tato databáze zahrnuje mimo jiné záznamy článků z více než 18 000 časopisů od více než 5 000 nakladatelů z celého světa. Scopus disponuje funkcí Citation Tracker, která zpracovává citační přehledy jednotlivých autorů a institucí. K dispozici je i tzv. Hirschův index, kvantitativní nástroj pro hodnocení kvality vědeckých článků.

 

Oborové databázemagnifglass

Databáze specializované podle oborů, níže uvedené agregují tituly z oblasti fyziky, matematiky, medicíny, informatiky….

ACM DL – informatika, počítačové systémy

IEEE - technika, inženýrství, elektroinženýrství a informatika, doprava, biomedicína, optika, jaderná fyzika, ...

IOP Science - fyzika

MATHSCI - matematika

MEDLINE - zdroj informací z oblasti lékařství

OPTICLETTERS – optika, fotonika

Příklady faktografických databází:

IODA - česká databáze pro oblast dopravy

HELGILIBRARY – ekonomické informace, analýzy, reporty