Logo UK

Akademické psaní

Co obnáší akademické psaní?

Tvorba odborného textu je formou prezentace výsledků vědy a výzkumu, která má svá specifika a je dobré si tuto dovednost osvojit. V širším pojetím sem patří už přípravné fáze jako je vyhledávání a studium odborných informačních zdrojů, následované vlastním psaní odborného textu, až po jeho publikování či prezentování odborné veřejnosti a následné sledování a zhodnocení ohlasů.

 

 Vyhledávání 1 Tvorba textu 1 
 Publikování 1  Hodnocení VV 1