Logo UK

Tvorba textu

V odborných příspěvcích jde o jasné a srozumitelné sdílení myšlenek, nápadů a zjištění a jejich zdůvodnění logickými argumenty a důkazy. Cílem akademického/odborného psaní není ukázat vše, co autor o svém tématu ví, ale spíše ukázat, že svému tématu rozumí a dokáže o něm kriticky přemýšlet, analyzovat/syntetizovat jej, informovat a přesvědčovat toho, kdo práci čte a/nebo hodnotí.

Typů/druhů odborných textů je mnoho (např. seminární práce, výzkumné zprávy, konferenční příspěvky, závěrečné vysokoškolské práce, odborné články) a každý má svá specifika, které je potřeba znát a přizpůsobit se jim při psaní. 

Obecně je potřeba přizpůsobit obsah příspěvku:

  • Čtenářům: Kdo bude čtenář práce? Jaké jsou jeho znalosti?
  • Účelu: Co chcete sdělit? Proč danou práci píšete – např. získání akademického titulu, publikování článku v odborném časopisu?

Podle toho také volit styl odborného jazyka (odkaz na Odborný styl – nebo jen „rozbalovací seznam“?) (jeho složitost a způsob vyjadřování).

1.png 2.png 3.png 4.png

 

Vlastní tvorba odborného textu má několik fází a zahrnuje nejen psaní textu, ale také dodržování určitých zvyklostí (odkazy na ZP a na Odborné články?) a formálních náležitostí.

Akademické psaní vyžaduje, četbu a následné citování prací jiných autorů. Při práci s převzatými materiály je velmi důležité si být vědom etických zásad akademického psaní (odkaz na Akademické psaní) a tím předcházet především nařčení z plagiátorství, proto je velmi důležité umět správně citovat.

Na ČVUT je doporučeno Metodickým pokynem č. 1/2009 citovat podle ČSN ISO 690 (pokud není stanoveno jinak).

Příklady citování různých druhů dokumentů podle ČSN ISO 690.

 

cyklus psaní 18 formální_stránka.png    

 

Navigace v modulu:

zpět