Logo UK

Práce s informacemi

Pro odborný růst studentů, pedagogů a vědců je potřeba sledovat oblast jejich výzkumu a příbuzná témata, jaké je zde aktuální dění. K tomu je potřeba se orientovat v možnostech, kde a jak se dostat k potřebnýma kvalitním informacím. Umět si je efektivně vyhledat, získat – třeba s využitím služeb knihoven, a uložit pro další použití, jako je například psaní odborného textu.

S tímto procesem se pojí také schopnost efektivně číst odborné texty (získat přehled, zhodnotit relevanci dokumentu apod.) a nastavení time managementu, který vám pomůže dosáhnout všech stanovených cílů v daném časovém horizontu. 

1.png 2.png 3.png 1.png 4.png 4.png

 

Navigace v modulu:

zpět 1