Logo UK

Publikování/prezentace výsledků

Pro odborné texty existuje více možností, jak s nimi seznámit odbornou veřejnost, a je potřeba o nich vědět. Například jak a kde si najít vhodný časopis nebo repozitář pro publikování. Znát základní fáze publikačního procesu odborného článku i odborné monografie. Orientovat se v různých publikačních modelech (např. Open Access). Mít základní povědomí o autorsko-právních a etických otázkách spojených s psaním a publikováním. Znát možnosti sebeprezentace a tvorby autorských profilů v online prostředí.