Logo UK

CzechELib

ČVUT je člen Národního centra pro elektronické informační zdroje - CzechELib 

CEL badge CZ kratky

Předpokládané období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022

Anotace projektu: Jedná se o Individuální systémový projekt Operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a realizátorem je Národní technická knihovna (NTK)

ČVUT podepsalo Smlouvu o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022  s CzechELib a z projektu čerpá 50% dotace na nákup těchto EIZ:

 

Na nákup citačních databází ČVUT čerpá 70% dotace:

 

Přístup ke EIZ: webové stránky knihovny - Abecední seznam EIZ, Katalog informačních zdrojů,  případně přes vyhledávač SUMMON. Ke zdrojům lze přistupovat vzdáleně mimo IP ČVUT pomocí technologie Shibboleth.

Licenční smlouvy: https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy, Standardní licenční smlouva