Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Digitalizace starých tisků

Finanční příspěvek z Fondu ČVUT na podporu celoškolských aktivit pro rok 2022 umožnil Ústřední knihovně ČVUT započít s procesem digitalizace nejvzácnějších starých tisků z fondu knihovny Ústavu teorie a dějin architektury.

Knihovna, které se podařilo uchovat původní historický fond čítající na 1332 titulů starých tisků, spadá v systému knihoven pod Ústřední knihovnu ČVUT. Z uvedeného fondu byly vytipovány publikace, které se jevily z nejrůznějších hledisek jako nejvhodnější k digitalizování – neexistence digitální verze, velikost formátu či žádanost titulu ke studiu.

ÚK ČVUT si v rámci projektu mohla osvojit proces digitalizace, nastavit pracovní postupy a organizaci celého procesu.

Podmínkou pro úspěšné splnění zadání bylo i dodržení všech předepsaných standardů pro popis dokumentů a jejich registraci do různých systémů (Souborný katalog ČR CASLIN, Registr digitalizace) a na různé platformy (DSpace, Aleph).

Výhodou a nesporným benefitem vedle uchování kulturního dědictví historického fondu je online přístup k dokumentům pro neomezený počet uživatelů v režimu 24/7 a možnost jeho využití pro širokou odbornou veřejnost.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.