Logo UK

Informace pro knihovníky

Informace o ÚK ČVUT:

Přehled poskytovaných služeb

Výpůjční služby v budově NTK:

  • Výpůjční pult (2. nadzemní patro) - výpůjčky ze skladu
  • Studovna ÚK ČVUT (5. nadzemní patro) - volný výběr, konzultační a referenční služby
  • Studovna časopisů (3. nadzemní patro) - zde jsou umístěny i časopisy ÚK ČVUT

Služby pro katedry:

  • Objednávání knih aj. dokumentů, které požadují fakulty/katedry ze svých prostředků, grantů, výzkumných záměrů apod., nebo z limitů. Podrobné pokyny
  • Předání dodávky (knihy+katalogizační lístky+faktura) zajišťují příslušné kontaktní pracovnice ÚK. Místo předání pro FSv, FA, FS, FEL, FIT, MÚVS, UCEEB, CIIRK a UTEF je v administrativní části ÚK v 2. patře. Návštěva se ohlásí na recepci (zaměstnanecký vchod NTK 3) nebo u výpůjčního pultu ve 2. patře (do knihovny projdete přes turnikety v parteru na zaměstnaneckou kartu).
  • Objednávání norem
  • Sbírka technických norem budovaná Národní technickou knihovnou je přístupná ve studovně ÚK ČVUT v 5. patře.
  • Více informací o dostupnosti norem

Kontakt: Mgr. Daniela Nová, Mgr. Tereza Bártová

Meziknihovní služby (MVS), elektronické dodávání dokumentů (EDD)

Kontakt: Věra Kočová

Konzultace k vyhledávání v elektronických databázích, rešerše a poradenské služby.

Kontakt: Mgr. Zdeňka Civínová

Informační vzdělávání (semináře, kurzy, účast ve výuce - vyhledávání, psaní odborných textů, způsoby citování aj.).

Kontakt: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová

Pravidla vedení dílčích/katederních knihoven

Knihovní řád ÚK ČVUT

Metodické pokyny ke správě dílčích knihoven ÚK ČVUT, Příloha č. 4 Knihovního řádu

Organizace akvizice (nákupu) informačních zdrojů a služeb na ČVUT, směrnice ředitelky č. 1/2014

Podrobné pokyny k nakupování informačních zdrojů na ČVUT

Knihovní fond (tj. i včetně fondů na katedrách a ústavech) podléhá revizím podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a prováděcí vyhlášky č. 88/2002 Sb. MK ČR.

Odpisové řízení dílčích knihoven, kateder a ústavů ČVUT

Probíhající odpisové řízení