Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Podpora publikování

Bibliometrie

Web of Science

Přístup do databáze, informace o podmínkách zařazení časopisů a sborníků do databáze WoS.

SCOPUS

~ Přístup do databáze, informace o podmínkách zařazení časopisů a sborníků do databáze Scopus.

InCites

~ Analytický nástroj nad daty Web of Science.

Journal Citation Reports

~ Databáze časopisů zařazených ve Web of Science, poskytuje informace o řadě indikátorů kvality časopisu včetně impakt faktoru.

Hodnocení vědy

~ Zde najdete základní informace o metodice hodnocení vědy a výzkumu v ČR (Metodika 2017+), RIV, seznam základních dokumentů a stručné zásady hodnocení.

Open Access

Open Access publikování

~ Základní informace o principu Open Access, základní terminologie, základní formy publikování a zveřejňování publikací v režimu Open Access, odkazy na zajímavé články.

OA časopisy

~ Informace o publikování tzv. zlatou cestou OA - tj. v otevřených časopisech (časopisech vydávaných v režimu Open Access).

OA repozitáře

~ Informace o otevřených repozitářích, o principu, podmínkách a možnostech autoarchivace, tj. zveřejňování a šíření již vydaných publikací (tzv. zelená cesta OA).

Publikování Open Access knih na ČVUT

~ ÚK poskytuje možnost publikování Open Access publikací - monografií, sborníků, skript, výukových materiálů aj. v režimu Open Acces v Digitální knihovně ČVUT se všemi aktuálními publikačními standardy. 

OA Horizont 2020

~ Informace o povinnosti poskytovat otevřený přístup k publikacím vzniklým z projektů programu Horizont 2020 a Horizont Evropa, podmínky publikování (verze k publikování, podmínky autoarchivace, poplatky, návody).

FAIR data

~ Informace o možnostech práce s výzkumnými daty a jejich ukládání pro splnění požadavků řady grantových agentur (výzkumná data, FAIR, data, Data Management Pan - DMP apod). 

Slovníček OA pojmů

~ Seznam základních pojmů problematiky Open Access.

Pro autory

Autorské právo a publikování

~ Autorské právo a publikování

Kde publikovat

~ Co vše je dobré zvážit před publikováním článku, jak si najít, popřípadě ověřit časopis, ve kterém chcete publikovat, jaká kritéria posuzují významní zahraniční vydavatelé u zaslaných rukopisů, a jak splnit povinnosti publikování v režimu Open Access.

Zveřejňování plných textů prostřednictvím Digitální knihovny ČVUT

~ Jakým způsobem je možné uložit kopii své publikace do Digitální knihovny ČVUT (repozitáře DSpace).

Predátorské časopisy

Problematika predátorských časopisů, hlavní znaky predátorů, jak je rozeznat.

Identifikátory autora

~ Identifikátory autora používané v citačních databázích Web od Science a Scopus a jejich propojení na identifikátor ORCID.

ORCID na ČVUT 

~ Všechny informace o jednoznačném identifikátoru ORCID ID, jeho založení a využívání přímo na ČVUT.

Writefull na ČVUT 

~ Nástroj na usnadnění psaní odborného textu v anglickém jazyce - kontrola stylistiky a gramatiky odborného textu.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.