Logo UK

Podpora publikování

Věda a výzkum

Hodnocení vědy

~ Zde najdete základní informace o hodnocení vědy a výzkumu v ČR, RIV, seznam základních dokumentů a stručné zásady hodnocení.

Citační databáze

Web of Science

Přístup do databáze, informace o podmínkách zařazení časopisu a sborníku do databáze WoS.

SCOPUS

~ Přístup do databáze, informace o podmínkách zařazení časopisu a sborníku do databáze Scopus.

InCites

~ Analytický nástroj nad daty Web of Science.

Journal Citation Reports

~ Databáze časopisů zařazených ve Web of Science, poskytuje informace o řadě indikátorů kvality časopisu včetně impakt faktoru.

Open Access

Co je Open Access?

~ Všechny informace o problematice a principu Open Access, základní terminologie, odkazy na zajímavé články.

OA publikování

~ Základní formy publikování a zveřejňování publikací v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

OA časopisy

~ Informace o publikování tzv. zlatou cestou OA - tj. v otevřených časopisech (časopisech vydávaných v režimu Open Access).

OA repozitáře

~ Informace o otevřených repozitářích, o principu, podmínkách a možnostech autoarchivace, tj. zveřejňování a šíření již vydaných publikací (tzv. zelená cesta OA).

Slovníček OA pojmů

~ Seznam základním pojmů problematiky Open Access

Pro autory

Autorské právo a publikování

~ Autorské právo a publikování

Kde publikovat

~ Co vše je dobré zvážit před publikováním článku, jak si najít, popřípadě ověřit časopis, ve kterém chcete publikovat, jaká kritéria posuzují významní zahraniční vydavatelé u zaslaných rukopisů, a jak splnit povinnosti publikování v režimu Open Access.

OA Horizont 2020

~ Informace o povinnosti poskytovat otevřený přístup k publikacím vzniklým z projektů programu Horizont 2020, podmínky publikování (verze k publikování, podmínky autoarchivace, poplatky, návody).

SCOAP3

~ Možnost publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech konzorcia SCOAP3 v režimu Open Access bez nutnosti platit autorský poplatek.

Predátorské časopisy

Problematika predátorských časopisů, hlavní znaky predátorů.

ORCID na ČVUT 

~ Všechny informace o jednoznačném identifikátoru ORCID ID, jeho založení a využívání přímo na ČVUT.