Logo UK

InCites

~Analytický nástroj nad daty Web of Science, který umožňuje realizovat pokročilé analýzy publikačních aktivit a dopadu výzkumné práce na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí a jednotlivých oborů.

InCites využívá více bibliometrických (srovnávacích) indikátorů než umožňuje WoS, vytváří tabulkové a grafické výstupy.

InCites umožňuje realizovat bibliometrické analýzy směřující k:

 • zmapování publikační a výzkumné strategie,
 • srovnání publikačního výkonu se světovým průměrem, v rámci EU, ČR, či vybraných států,
 • sledování a hodnocení mezinárodní spolupráce (dle spolupracujících států, organizací, počtu společných publikací, počtu vysoce citovaných dokumentů, počtu publikací vzniklých při spolupráci se soukromým sektorem apod.).
 • Pro efektivní analýzu má význam analyzovat soubor o minimálním počtu 50 článků.

 

Dataset pro analýzy lze vytvořit několika způsoby:

 • Filtrovat přímo v InCites
 • Importovat seznam výsledků vyhledaných z WoS - vyhledáváním ve WoS lze přesně vydefinovat publikace, které chcete dále analyzovat, a tento soubor lze přes WoS importovat do InCites. K tomu je potřeba být přihlášen v InCites (pokud nejste, systém Vás vyzve k přihlášení).
  • maximální počet záznamů v datasetu: 50 000
  • maximální počet datasetů, které lze mít ve svém účtu najednou: 20
 • Importovat seznam DOI, WoS ID nebo PubMed ID publikací, které chcete analyzovat, přímo do InCites. Soubor může libovolně kombinovat různé typy těchto ID. Importují se soubory ve formátu *.csv nebo *.txt .; každý identifikátor je na samostatné řádce. Podrobné informace k vytvoření imortního souboru najdete v dokumentaci k InCites. Vložit soubor lze přes odkaz Organize -> Folders -> Create New -> Dataset.

 

Přístup do InCites

Do InCites přistupujte prostřednictvím rozhraní databáze WoS (odkaz InCites v horní liště), případně přímo: https:/incites.clarivate.com . Při prvním přístupu je nutné se do InCites zaregistrovat. Pokud již máte účet ve WoS nebo v ResearcherID, doporučuje se použít stejné přihlašovací údaje. Pro registraci a přístup do InCites platí následující principy:

 • pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem,
 • první registrace musí proběhnout z IP adresy ČVUT (síť ČVUT, případně přes VPN),
 • první registrace je vyžadována i v případě, že již jste registrováni v jiné službě Clarivate Analytics (např. WoS, ResearcherID),
 • vzdálený přístup probíhá stejně jako ze sítě ĆVUT - jen na základě zaregistrovaného e-mailu a hesla,
 • pro vzdálený přístup není nutné přihlášení přes Shibboleth (přihlášení na straně InCites nefunguje).

Více o registraci do InCites  na stránkách producenta.

 

Více informací o InCites, záznamy ze školení a webinářů naleznete na stránkách Web of Science Group pro Českou republiku a Slovensko

Prezentace (.pdf) ze školení InCites na ČVUT (22. 1. 2020).