Logo UK

Open Science ve výzkumných projektech

Evropská komise dlouhodobě prosazuje poskytování otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. V programu Horizont 2020 (H2020) zavedla pravidla upravující zpřístupňování publikací a výzkumných dat v režimu Open Access. V programu Horizont Evropa (HE) tato pravidla dále rozvíjí. Hodnocení projektů z evropských programů probíhá podle otevřenosti publikací a nikoli podle impakt faktoru.

Podobná pravidla začínají přebírat i české grantové agentury. První z nich je Technologická agentura ČR, která vyžaduje dodržení principů Open Access a Open Science v programu Kappa.

Zdůvodnění Open Science (OS): zajištění viditelnosti a nalezitelnosti výsledků projektů financovaných z veřejných prostředků; možnost transparentního hodnocení dopadu jednotlivých programů na vývoj vědy, techniky a společnosti.

Shrnutí požadavků:

 • Publikaci uložit do repozitáře a zajistit k ní otevřený přístup.
 • Publikaci i metadata publikace zpřístupnit pod veřejnou licencí (CC či rovnocenná licence).
 • Výzkumná data zveřejnit v souladu se zásadami FAIR - 'as open as possible, as closed as necessary' - tj. zveřejnit data, která veřejná být mohou.
 • Vypracovat a pravidelně aktualizovat Data Management Plan (DMP).
 • Výzkumná data zpřístupnit pod veřejnou licencí (CC či rovnocenná licence), pokud je to možné. Metadata k datům také zpřístupnit pod veřejnou licencí.

Všechny požadavky jsou podrobně popsány u jednotlivých programů. Detaily se mohou lišit!

 

 

Open Research Europe (ORE)

ORE je Open Access publikační platforma zřízená evropskou komisí a určená převážně pro výsledky výzkumů financovaných z projektů Horizont 2020 a Horizont Evropa. Platforma vyžaduje zaplacení APC poplatků, ovšem pro řešitele projektů v rámci H 2020 a HE je publikování v ORE zdarma.,

Vlastnosti ORE:

 • Není to repozitář.
 • Platforma pro publikování původních výzkumných článků, zejména z výzkumu financovaného z programu Horizont 2020 a programu Horizont Evropa.
 • Poskytuje okamžitý otevřený přístup k publikacím, s licencí pro opakované použití obsahu.
 • Publikování pod licencí CC BY.
 • Otevřené peer review (tj. otevřené identity recenzentů, publikované recenze, komentáře po publikování).
 • Každý článek má vyhrazenou stránku s metrikami.
 • Dobře propojené a využitelné: PID, propojení do repozitářů, otevřená data a software, interoperabilní technologie, zachování obsahu atd.
 • Používá publikační standardy, zajišťuje interoperabilitu - např. používá trvalé identifikátory, zajišťuje interoperabilitu s repozitáři, zaručuje dlouhodobé uchování obsahu, je založen na otevřených datech a softwaru a na interoperabilních technologiích atd.

Pro autory:

 • V ČR: omezená použitelnost - není zahrnuto do hodnocení vědy (nová platforma, která zatím není indexovaná v citačních databázích a nemá potřebné metriky)
 • Poskytuje veškeré transparentní publikační standardy v souladu s principy Open Access a Open Science, dle požadavků H2020 a HE.
 • Dohled odbornou vědeckou radou.
 • Zdarma pro řešitele projektů v rámci H 2020 a HE v průběhu trvání projektu a také po jeho ukončení.
 • Plně v souladu s politikou a zásadami Evropské komise.
 • Není povinnost ORE používat.