Logo UK

FAIR výzkumná data

Otevřený přístup k výzkumným výsledkům, otevřená věda, otevřené inovace jsou prioritními tématy EU. EU volá po poskytování otevřeného přístupu k výzkumným výsledkům financovaným z veřejných prostředků do roku 2020. Evropské i světové univerzity tento trend aplikují. O Open Science tedy již není otázka ZDA, ale KDY, JAK a JAK RYCHLE bude aplikován.

 

Co jsou výzkumná data?

  • Veškerá naměřená data v rámci projektu / experimentu.
  • Data v různém formátu, čitelná různými programy/aplikacemi, od obecně využívaných až po
  • Datasetů je v průběhu měření / experimentu a zpracování celá řada. Neexistuje jednoduchá specifikace, jakých datových sad ve které fázi jejich zpracování se uvedené principy týkají.
  • Nejčastěji jsou míněna konkrétní podkladová data pro konkrétní článek/publikaci.
  • Vydavatelé často umožňují (popř. vyžadují) k článku připojit přílohu s podkladovými daty, případně vyžadují / doporučují uvést odkaz na podkladová data uložená v repozitáři.
  • Součástí výzkumných dat jsou podrobná metadata popisující všechny souvislosti jejich měření/sběru, parametry experimentu apod.

Základní myšlenka: Poskytovat data tzv. principem FAIR: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

Přestože se mluví o "otevřených datech", není z řady důvodů jejich otevření vždy možné. V takovém případě se doporučuje alespoň zveřejnění co nejpodrobnějších metadat.

 

Uložení a zpřístupnění dat

Uložení dat, popř. metadat se preferuje v datovém repozitáři, který umí pracovat s danými datovými formáty, má přizpůsobenou metadatovou strukturu a má nastavené možnosti licencování Creative Commons.

Doporučuje se uložená data prolinkovat s publikacemi, které z nich vznikly.

Lze využít institucionální repozitář, kde mohou být uloženy i samotné publikace. Případně lze vhodný repozitář vyhledat v registru "re3data" - Registry of Research Data Repositories.

 

FAIR data v projektech Horizont 2020

Od roku 2017 je ve všech nových projektech H2020 vedle povinnosti zpřístupňovat publikované výsledky také povinnost zpřístupňovat výzkumná data. Víte, co to obnáší?

 

Související dokumenty

Dokumenty EK: