Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

FAIR výzkumná data

Otevřený přístup k výzkumným výsledkům, otevřená věda, otevřené inovace jsou prioritními tématy EU. EU volá po poskytování otevřeného přístupu k výzkumným výsledkům financovaným z veřejných prostředků do roku 2020. Evropské i světové univerzity tento trend aplikují. O Open Science tedy již není otázka ZDA, ale KDY, JAK a JAK RYCHLE bude aplikován.

 

Co jsou výzkumná data?

 • Veškerá naměřená data v rámci projektu / experimentu.
 • Data v různém formátu, čitelná různými programy/aplikacemi, od obecně využívaných až po úzce specializovaná data.
 • Datasetů je v průběhu měření / experimentu a zpracování celá řada. Neexistuje jednoduchá specifikace, jakých datových sad ve které fázi jejich zpracování se uvedené principy týkají.
 • Nejčastěji jsou míněna konkrétní podkladová data pro konkrétní článek/publikaci.
 • Vydavatelé často umožňují (popř. vyžadují) k článku připojit přílohu s podkladovými daty, případně vyžadují / doporučují uvést odkaz na podkladová data uložená v repozitáři.
 • Součástí výzkumných dat jsou podrobná metadata popisující všechny souvislosti jejich měření/sběru, parametry experimentu apod.

 

FAIR data

Přestože se mluví o "otevřených datech", není z řady důvodů jejich otevření vždy možné. V takovém případě se doporučuje alespoň zveřejnění co nejpodrobnějších metadat.

Základní myšlenka pro poskytování otevřených dat je tzv. princip FAIR: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

 

F A I R

 
Findable (Vyhledatelná) – data lze snadno nalézt lidmi i stroji, jsou popsána kvalitními metadaty s jednoznačným identifikátorem.

 
Accessible (Dostupná) – data jsou uložena ve vhodném repozitáři a dostupná v otevřeném přístupu, s jasnými informacemi o podmínkách a možnostech využití dat.

 
Interoperable (Interoperabilní) – data jsou uložena ve standardizovaném formátu a popsána pomocí řízených slovníků a standardizovaných výrazů.

 
Reusable (Opětovně využitelná) – data jsou dostatečně popsaná a sdílená pod co nejméně restriktivní licencí, aby uživatelé dat věděli, jak data vznikla, co popisují a jak s nimi mohou nakládat.

Jak FAIR jsou vaše výzkumná data?

Jako pomocný nástroj pro zhodnocení vašich výzkumných dat lze využít kontrolní seznam Jak FAIR jsou vaše výzkumná data. Je to český překlad od Dagmar Hanzlíkové původně anglického textu "How FAIR are your data?", který vytvořila Sarah Jones & Marjan Grootveld (originál dostupný na 10.5281/zenodo.3405141).

 

Uložení a zpřístupnění dat

Uložení dat, popř. metadat se preferuje v datovém repozitáři, který umí pracovat s danými datovými formáty, má přizpůsobenou metadatovou strukturu a má nastavené možnosti licencování Creative Commons.

Doporučuje se uložená data prolinkovat s publikacemi, které z nich vznikly.

Lze využít institucionální repozitář, kde mohou být uloženy i samotné publikace. Případně lze vhodný repozitář vyhledat v registru "re3data" - Registry of Research Data Repositories.

 

Data Management Plan (DMP)

Jedná se o dokument, který specifikuje, jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena, a obsahuje informace o jejich dostupnosti a využití.

Proč vytvářet DMP?

 • Pomáhá předvídat potenciální problémy
 • Snížení rizika duplicitní práce, ztráty dat a narušení bezpečnosti
 • Zajištění, že data jsou přesná, úplná a spolehlivá
 • Zajištění kontinuity a konzistence dlouhodobých projektů
 • Ušetření času a energie (např. při znovu vyhledávání dat, obnově)
 • Pomoc při sdílení dat
 • Splnění podmínek poskytovatelů financí (např. H2020)

Obsah DMP

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.