Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Autorské právo a publikování

Práva autorů

 Jedním z práv autorů je možnost rozhodovat o způsobech užití jejich autorských děl – můžou udělovat licence na jejich užití. Způsob užívání autorského díla definuje licenční smlouva nebo se autor může rozhodnout zveřejnit své dílo pod veřejnou licencí (viz Creative Commons).

Práva autorů jsou dvojího typu:

  • osbnostní práva autorů
  • majetkovýá práva autorů

 

Práva osobnostní

Jsou vázána pouze na osobu autora – fyzickou osobu. Nelze je převést, trvají po dobu života autora a jeho smrtí zanikají. POZOR! I po smrti autora platí, že si nikdo nesmí přivlastňovat jeho autorství.

Patří sem:

  • Právo rozhodovat o zveřejnění díla.
  • Právo rozhodovat o způsobu (zda vůbec a jak) uvedení svého autorství na díle.
  • Právo na nedotknutelnost díla, zejména má autor právo udělovat souhlas k jakýmkoli změnám a zásahům do díla (pokud autorský zákon neurčí jinak).
  • Právo na užívání díla jinou osobou způsobem, které nebude snižovat jeho hodnotu.

 Existují určité výjimky v právech osobnostních – jedná se o zaměstnanecká díla a díla vytvořená na objednávku.

Zaměstnanecké dílo – majetková práva k dílu, které autor vytvořil v rámci plnění pracovních povinností, má zaměstnavatel. S tou výhradou, že osobnostní práva autora nejsou dotčena (tj. právo svolit, jak se bude s dílem zacházet, právo na úpravy, uvedení pod jménem autora).

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.