Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Autorské právo a publikování

Veřejné licence

Veřejné licence se začaly používat na začátku tohoto tisíciletí. Účelem těchto licencí je dát autorům možnost poskytnout práva k užití jejich děl široké veřejnosti bez toho, aby museli uzavírat smlouvy s jednotlivci. Tyto licence definují podmínky, za kterých je to možné.

Autoři tímto nepopírají svá autorská práva, jen z něj stanovují výjimky, kdy je možné dílo volně šířit. Autoři připojí ke svým dílům informaci, pod jakou licencí je dílo šířeno a kdokoli splní podmínky v této licenci uvedené, může dílo užít.

Znaky:

  • Jsou poskytovány neurčitému okruhu osob.
  • Nabízejí se zdarma.
  • Dávají se na celou dobu trvání ochrany díla.
  • Může je užívat každý, kdo dílo užívá v souladu s licencí.
  • Jsou nevýhradní.
  • Nabyvatelé mohou dílo dále šířit.

Patří sem např.: GNU, Creative Commons

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.