Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Autorské právo a publikování

Creative Commons

Creative Commons (dále CC) V současnosti asi nejpoužívanější typ veřejné licence. Podrobnější informace jsou na stránkách CC, nebo české lokalizace CC.

Princip fungování:

 • Podmínky jednotlivých licencí jsou vyjádřeny 6 licenčními prvky, jejichž kombinací vznikají konkrétní typy CC licencí.
 • Prostřednictvím licenčních prvků autor určuje způsob a rozsah, v jakém si přeje, aby bylo s jeho dílem nakládáno.

Jednotlivé licenční prvky jsou vyjádřeny piktogramy, což je velmi významné pro mezinárodní srozumitelnost licence.

CC licence mají 3 podoby („vrstvy“):

 1. Plné znění licenčních podmínek (tzv. Legal Code)
 2. Zkrácené znění licenčních podmínek (tzv. Commons Deed)
 3. Strojově čitelná verze/metadata (tzv. Digital Code) – piktogramy uváděné v dílech srozumitelně ukazují, jaká byla pro dílo zvolená CC licence

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem

Varianty licencí

Jak označit své dílo licencí CC?

Doporučení – než začnu vybírat typ CC licence, je dobré si ujasnit:

 • Je materiál, který chci licencovat, autorské dílo? Pozor! CC licence se neužívají pro software.
 • Mám právo nakládat s dílem? Neposkytl jsem někomu výhradní licenci? U díla s více autory je potřeba mít souhlas všech spoluautorů. Zaměstnanecké dílo – pokud není stanoveno jinak, tak majetková práva k dílům vytvořeným v zaměstnaneckém poměru má zaměstnavatel. U děl vytvořených na objednávku záleží na podmínkách stanovených v dohodě. Kolektivní správa – v některých případech majetková práva k dílům mají kolektivní správci.

Volba licence

 • Pečlivě si prostudujte a zvažte, jakou variantu CC licence zvolíte a také jakou verzi (poslední veze CC je 4.0).
 • Problematika verzí:
  • Poslední verze CC je 4.0 (na rozdíl od verze 3.0, je pouze přeložená, což může narážet na limity národních autorských práv – např. v českém právu se nelze autorských práv úplně vzdát, prvek CC0).
  • Je důležité seznámit se se zněním jednotlivých verzí, poněvadž nejsou vzájemně kompatibilní (mají např. různé podmínky pro sdílení či úpravu děl).
 • Při výběru správné licence vám může pomoc generátor, který zároveň k vygenerované licenci přidá i strojově čitelná metadata (tzv. Digital Code).
 • Pokud si nejste jistí, kterou z licencí použít, můžete využít diagram vytvořený Creative Commons Australia ) nebo si přečíst o případech, kdy jsou licence CC využívány.
 • Jasně určit, na jakou část díla se CC vztahuje (mnohá díla obsahují díla jiná – např. web, nebo se autorská práva kumulují; např. Bachova díla jsou sice volná, ale vznikají související autorská práva interpretům).
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.