Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Autorské právo a publikování

Užití jiných (cizích nebo vlastních) autorských děl

 
Autorem 
Je potřeba si ujasnit, jestli mám právo nakládat s dílem.
 • Neposkytl jsem někomu výhradní licenci?
 • U díla s více autory je potřeba mít souhlas všech spoluautorů.
 • Zaměstnanecké dílo – pokud není stanoveno jinak, tak majetková práva k dílům vytvořeným v zaměstnaneckém poměru má zaměstnavatel.
 • U děl vytvořených na objednávku záleží na podmínkách stanovených v dohodě.
 • Kolektivní správa – v některých případech majetková práva k dílům mají kolektivní správci.
Jinou osobou 
 • Se svolením autora
  • Licenční smlouva, veřejná licence
  • prostý souhlas (stačí i e-mail)
 • Bez svolení autora/právní důvod – existují zákonná omezení a výjimky, kdy se mohou autorská díla užít bez souhlasu autora a aniž by se porušoval autorský zákon.
  • Volné užití – za užití zákon nepovažuje použití díla pro osobní potřebu (tj. zhotovení záznamu, kopie nebo napodobeniny díla, není možné je použít ke komerčním účelům!).
  • Volné dílo – uplynula doba autorské ochrany.
  • Zákonné výjimky/licence – uvedeno taxativně v autorském zákoně (včetně citace!).
 • Bez právního důvodu – neoprávněné užití (plagiátorství)

Citace – možnost použití výňatků z děl jiných autorů při výuce, výzkumu, pro účely kritiky nebo recenze, pouze k nekomerčnímu užití. Za podmínky, že je vždy nutné uvést jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnosti, spolu s názvem díla a pramenem.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.