Logo UK

Identifikátory autora

Identifikátor autora slouží jako unikátní osobní ID, které autory jednoznačně identifikuje po celou profesní kariéru. Především pomáhá správně identifikovat publikace autora v citačních a jiných databázích a díky nim lze jednoduše odečíst základní autorské metriky - počet publikací, počet citací, H-index.

Užitečné jsou zejména v případě

  • změny jména,
  • změny afiliace, popř. souběhu více afiliací,
  • mezioborového výzkumu,
  • existence jmenovce, zejména na instituci a/nebo v oboru.

Autorských identifikátorů existuje více, některé jsou využívané jen konkrétními databázemi, jiné jsou univerzální. Nejvýznamnějšími identifikátory jsou ResearcherID v databázi Web of Science, Scopus Author ID pro databázi Scopus, a univerzální identifikátor ORCID.

Níže uvádíme informace, jakým způsobem lze s identifikátory pracovat, jak je možné je spravovat, vzájemně propojit a přenášet data mezi jednotlivými systémy.