Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Kritéria vydavatelů

Kritéria vydavatele Wiley-Blackwell

Informace založené na prezentaci Dr. Anne Deveson (Wiley Blackwell, Deputy Editor Chemistry—A European Journal) "Publishing in International Scientific Journals: An Introduction for New Authors" ze dne 28.8.2012 ze semináře Jak publikovat v odborných časopisech, knihách a encyklopediích - úvod pro nové autory pořádaném vydavatelstvím Wiley-Blackwell a společností Albertina icome Praha s.r.o.

Základní kritéria

Základní kritéria
 • cíl práce je v textu zřetelně formulován
 • čtenář má možnost dohledat všechny podstatné údaje
 • text je psán jednoduchou a srozumitelnou angličtinou
 • autor se vyvaruje přílišných hovorových výrazů
Formální a obsahové požadavky
 • téma textu je v souladu se zaměřením časopisu
 • text splňuje požadavky na rozsah a typ článku
 • téma je dostatečně nové a inovativní, obsahuje oproti předchozím publikacím v dané oblasti nové poznatky nebo závěry, které ještě nebyly publikovány
 • text a jeho závěry jsou významné pro obor a vědce v daném oboru a čtenáře daného časopisu!
Významné části textu na které je kladen důraz
 • abstrakt a klíčová slova!
 • reference
 • obrazové/vizuální informace v textu
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.