Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Kritéria vydavatelů

Kritéria vydavatele ELSEVIER

Informace založené na prezentaci Gerrita Borcharda, Ph.D. (Section of Pharmaceutical Sciences, University of Geneva, University of Lausanne, Biopharmaceutical Sciences, Switzerland) "How to Write a World Class Paper ?" přednesené dne 11.9.2012 v Praze na semináři pro autory odborných článků pořádaném společností SUWECO a vydavatelstvím Elsevier Science.

Tipy a triky (nejen) jak psát a publikovat odborné texty viz:

Kritéria kvalitního článku

Kritéria kvalitního článku

Obecná
 • článek má originální myšlenku (nové, zajímavé řešení problému)
 • autor zná celou historii problematiky (nevymýšlí již dříve vymyšlené)
 • typ a rozsah textu odpovídá typům dat, která jsou k dispozici
 • časopis je adekvátní publikovaným výsledkům (lokální x mezinárodní význam)
 • je dodržena autorská etika a pokyny pro autory
 • jsou dodrženy formální náležitosti článku
Jazyk
 • snadný, jednoduchý, objektivní a přesný jazyk
 • je vhodné vyjadřovat se stručně, k věci, používat krátké a jasné věty
 • je vhodné vyvarovat se impresivního vyjadřování
 • autor by měl rozumět každému slovu, které napíše
 • je nutné věnovat pozornost kontrole gramatiky, popřípadě využít nabídku jazykové korektury od vydavatele
Název
 • je zajímavý, poutavý, informativní, stručný a výstižný
 • recenzenti hodnotí, zda název odpovídá textu
 • nejsou vhodné odborné výrazy, zkratky (pokud nejsou všeobecně známé)
Abstrakt a klíčová slova
 • stručně popisuje nejvýznamnější etapy výzkumu a významné výsledky
 • stručný, srozumitelný, přesný, výstižný
 • nejsou vhodná příliš obecná tvrzení, odborný jazyk a zkratky (pokud nejsou všeobecně známé)
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.