Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Open Access publikování

~ Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, monografiím, konferenčním publikacím a dalším cenným informačním zdrojům.

OA

Open Access přináší:

 • Neomezený online přístup k odborné recenzované literatuře zdarma a bez omezení.
 • Rychlejší sdílení znalostí a nejnovějších poznatků, zefektivnění vědecké komunikace ve vědeckém a akademickém prostředí.
 • Sdílení odborných a recenzovaných informací bez finančních, právních nebo technických bariér.
 • Všem uživatelům veřejně dostupného prostoru na internetu možnost vyhledávat, číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, odkazovat na plné texty článků, indexovat texty, využívat vědecká data, vkládat je do softwaru nebo je použít pro jakýkoliv další zákonný účel.
 • Autoři Open Access publikací nejsou vázáni licenční smlouvou s vydavatelem a mohou se svým dílem dále libovolně nakládat.
 • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity.
 • Může přinést zvýšené využívání vědeckých publikací, větší ohlas a zvýšení prestiže univerzity.

 

Způsoby Open Access publikování

Open Access lze zajistit 2 rovnocennými způsoby:

 

Open Access versus tradiční model publikování

OA vznikl jako reakce na klasický systém distribuce vědecké literatury velkými odbornými vydavateli, který v poslední době vede k neustálému zvyšování cen za přístup k aktuálním vědeckým publikacím a v důsledku toho ke zpomalenému sdílení nejnovějších poznatků.

Otevřený přístup je alternativou k tradičnímu publikačnímu procesu, oba modely nejsou v přímé opozici. Otevřený přístup rozšiřuje možnosti distribuce vědeckých poznatků, aniž by narušoval postavení odborných vydavatelů. Pro vědeckou komunitu znamená OA adekvátní možnost šíření vědeckých výstupů ve virtuálním prostředí dnešního internetu.

 

Jak Vám může ÚK ČVUT pomoci?

 • Poskytnout informace o OA.
 • Poradit s OA publikováním.
 • Poradit s autorskoprávními aspekty OA publikování.
 • Doporučit OA časopisy z oboru.
 • Zkontrolovat renomé a validitu OA časopisu či konference.
 • Zjistit jaký postoj k OA zastává vydavatel, u kterého chci publikovat.
 • Poradit s možnostmi uložení kopie článku do repozitáře.
 • Zprostředkovat uložení článku v Digitální knihovně (repozitáři) ČVUT.

 

Máte-li zájem o více teoretických informací o Open Access:

   Problematika otevřeného přístupu podrobněji

~Pokud vás zajímá problematika otevřeného přístupu, zde najdete přehled zajímavých zdrojů, které o ní informují.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.