Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Acta Polytechnica

 

Základní informace o časopisuObálka časopisu Acta polytechnica

Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/index

ISSN: 1805-2363 (online)

CiteScore (Scopus): 2021 – 1,5

SJR 2021: 0,261

 

  •  Univerzitní vědecký časopis ČVUT, který publikuje původní vědecké publikace mezinárodní komunity autorů z inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. Je indexován v databázích Web of Science (edice ESCI), Scopus, Inspec a DOAJ, vybrané články jsou indexovány v databázi CAS. Časopis je také aktivně indexován v EBSCO Discovery Service, který celosvětově používá přes 15 000 institucí včetně MIT a Caltech.

  • Časopis přijímá do „single-blind“ recenzního řízení původní, dosud nepublikované příspěvky typu „article“ a „review“ z inženýrských,  matematických a fyzikálních oborů. Na recenzích spolupracují odborníci z českých i zahraničních institucí, každý příspěvek je recenzovaný minimálně dvěma nezávislými recenzenty.

  • Časopis je publikován v režimu Open Access, bez poplatku pro autory.

  • Autorům je zaručeno publikování s využitím publikačních standardů – publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a jsou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).

  • Redakce používá pro správu časopisů  platformu Open Journal Systems a nástroj pro prevenci plagiátorství SimilarityCheck.

  • Autoři mají k dispozici šablonu příspěvku v LaTeXu. Své rukopisy vkládají on-line do redakčního systému OJS, kde mohou sledovat stav svého příspěvku během recenzního řízení.

  • Od autorů je vyžadován kvalitní příspěvek se všemi náležitostmi v .pdf pro recenzní řízení. Dále jsou vyžadovány zdrojové soubory (.doc, .tex, .bib) a obrázky ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi). Všechny materiály musí být zadány do redakčního systému ve finální podobě, nekvalitní podklady jsou důvodem k odmítnutí příspěvku.

  • Mladým publikujícím autorům z ČVUT je pracovníky knihovny nabízena podpora pro publikování. Tato podpora nespočívá v měkčích kritériích při přijímání příspěvků, ale v možnosti přímých konzultací poskytovaných pracovníky knihovny, od rešerše, přes psaní příspěvku, autorské právo a publikační etiku, až po jednotlivé kroky redakčního procesu.

 

Historie a hodnocení

První vědecký celouniverzitní časopis ČVUT začal vycházet v roce 1961 pod názvem „Proceedings of the Czech Technical University“. V roce 1966 byl název časopisu změněn na Acta Polytechnica.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.