Logo UK

Acta Polytechnica

 

Základní informace o časopisuObálka časopisu Acta polytechnica

Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/index

ISSN: 1805-2363 (online)

CiteScore (Scopus): 2021 – 1,5

SJR 2021: 0,261

 

  •  Univerzitní vědecký časopis ČVUT, který publikuje původní vědecké publikace mezinárodní komunity autorů z inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. Je indexován v databázích Web of Science (edice ESCI), Scopus, Inspec a DOAJ, vybrané články jsou indexovány v databázi CAS. Časopis je také aktivně indexován v EBSCO Discovery Service, který celosvětově používá přes 15 000 institucí včetně MIT a Caltech.

  • Časopis přijímá do „single-blind“ recenzního řízení původní, dosud nepublikované příspěvky typu „article“ a „review“ z inženýrských,  matematických a fyzikálních oborů. Na recenzích spolupracují odborníci z českých i zahraničních institucí, každý příspěvek je recenzovaný minimálně dvěma nezávislými recenzenty.

  • Časopis je publikován v režimu Open Access, bez poplatku pro autory.

  • Autorům je zaručeno publikování s využitím publikačních standardů – publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a jsou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).

  • Redakce používá pro správu časopisů  platformu Open Journal Systems a nástroj pro prevenci plagiátorství SimilarityCheck.

  • Autoři mají k dispozici šablonu příspěvku v LaTeXu. Své rukopisy vkládají on-line do redakčního systému OJS, kde mohou sledovat stav svého příspěvku během recenzního řízení.

  • Od autorů je vyžadován kvalitní příspěvek se všemi náležitostmi v .pdf pro recenzní řízení. Dále jsou vyžadovány zdrojové soubory (.doc, .tex, .bib) a obrázky ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi). Všechny materiály musí být zadány do redakčního systému ve finální podobě, nekvalitní podklady jsou důvodem k odmítnutí příspěvku.

  • Mladým publikujícím autorům z ČVUT je pracovníky knihovny nabízena podpora pro publikování. Tato podpora nespočívá v měkčích kritériích při přijímání příspěvků, ale v možnosti přímých konzultací poskytovaných pracovníky knihovny, od rešerše, přes psaní příspěvku, autorské právo a publikační etiku, až po jednotlivé kroky redakčního procesu.

 

Historie a hodnocení

První vědecký celouniverzitní časopis ČVUT začal vycházet v roce 1961 pod názvem „Proceedings of the Czech Technical University“. V roce 1966 byl název časopisu změněn na Acta Polytechnica.