Logo UK

Acta Polytechnica CTU Proceedings

Základní informaceACTA_CTU_obalka_web.jpg

 

Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/index

ISSN 2336-5382 (online)

 

 

 • Recenzovaný vědecký časopis ČVUT Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází od roku 2014. Je zaměřený na publikování sborníků z konferencí pořádaných nebo spolupořádaných univerzitou.

 • Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází elektronicky, na vyžádání organizátory konference může vyjít i v tištěné verzi.

 • Jednotlivé sborníky mají kromě ISSN přiděleno i své vlastní ISBN, vybrané sborníky jsou indexovány ve sborníkové kolekci databáze Web of Science. Celá sborníková řada je od roku 2020 indexována databází Scopus.

 • APP je publikován v režimu Open Access.

 • Autorům je zaručeno publikování s využitím publikačních standardů – publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a jsou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).

 • Příspěvky nezadávají autoři přímo do redakčního systému OJS, redakce jedná s organizátory konferencí, resp. s Guest Editorem a odborným garantem, kteří s redakcí uzavřou dohodu o publikování sborníku a na přípravě sborníku spolupracují.

 • Redakce poskytuje organizátorům šablonu příspěvku v LaTeXu, vybranému Guest Editorovi přístup ke službě SimilarityCheck pro kontrolu původnosti příspěvků.

 • Recenzní řízení zabezpečují organizátoři konference, a to formou klasického „peer review“ nebo v kombinaci s panelovou recenzí. Recenze a recenzované a revidované příspěvky ve finální verzi se všemi náležitostmi: zdrojový soubor, obrázky a grafy ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi) - předá pak Guest Editor redakci.

 • Příspěvky, které nesplňují požadované parametry, jsou následně vráceny Guest Editorovi k úpravě.

 • Redakce pak zajišťuje finalizaci sazby, proofreading - náhledy pro autory, editaci webu, indexování DOI, zadání metadat a pokud to je součástí dohody, pak i tisk.

 • Organizátoři konference finančně přispívají na finální typografické úpravy a úpravu metadat podle rozsahu a náročnosti a hradí poplatek za přidělená DOI (1 USD/článek) a za kontrolu pomocí nástroje SimilarityCheck/Crossref (0,75 USD/článek).