Logo UK

Jak psát pro Acta

Podrobné informace najdete na stránkách časopisu

Tipy pro autory v prezentaci Jak psát vědeckou publikaci (Seminář pro doktorandy a mladé vědce, VaV, 20. 9. 2016)

Nejčastější prohřešky autorů:

  • Autoři se neřídí pokyny pro autory, protože je nečtou.
  • Příspěvek nemá charakter vědecké publikace, ale technické zprávy nebo laboratorního protokolu. V čem je rozdíl? Vědecká publikace obsahuje v úvodu přehled publikací v daném oboru, ze kterých autoři vycházeli při přípravě experimentu. V části věnované diskusi pak argumentují, srovnávají a obhajují své výsledky s aktuálními dosaženými a publikovanými poznatky v oboru.
  • Pečlivé rešerši by měl odpovídat seznam referencí. Pokud seznam referencí obsahuje tři položky a to obecné weby nebo učebnice, dává tím autor najevo, že se nezajímá, co je v oboru aktuálního, nemá o tom přehled a pro širší mezinárodní komunitu je příspěvek nezajímavý.
  • Autoři porušují vědeckou a publikační etiku, nejčastěji doslova opisují své vlastní předešlé práce. Protože redakce používá nástroj pro kontrolu původnosti SimilarityCheck, nepůvodní příspěvky může okamžitě odmítnout.
  • Mladí autoři neumějí v diskusi zvýraznit původní přínos své práce v porovnání s aktuálními publikacemi v oboru, neumějí argumentovat pro a proti a zhodnotit výsledky své obsažné a dobré experimentální práce.
  • Sobě i redakci ušetří autoři cenný čas, když si zajistí před podáním příspěvku jazykovou korekturu.
  • Příspěvek musí být zadán pro recenzenty ve formátu .pdf. Pokud autoři zadají příspěvek v .doc, může dojít ke změnám mezi různými verzemi Wordu a OS a recenzent může v lepším případě vytýkat autorovi chyby, které původně neudělal, v horším případě se např. použité matematické symboly nahradí jinými a vznikne nonsens.
  • Pokud je příspěvek přijat do recenzního řízení, je součástí kultivované komunikace společně s přepracovanou verzí zadat do systému i komentáře a poděkování pro recenzenty. Časté důvody odmítnutí příspěvku recenzenty najdete na stránkách elsevier.com.