Logo UK

Open Journal System

Open Journal Systems je redakční systém založený na open source softwaru, určený pro správu a publikování elektronických časopisů. Byl vyvinut a je dále podporován a volně šířen v rámci projektu Public Knowledge Project pod GNU General Public licencí.

Nabízí přehledné a komfortní prostředí, možnost automatického nastavení opakovaných redakčních činností i vytvoření efektivní webové prezentace časopisu včetně online publikování plných textů článků, se všemi požadovanými funkcemi.

OJS na ČVUT

Instalaci Open Journal Systems pro časopisy ČVUT spravuje Ústřední knihovna, která také nabízí informační podporu.

V současné době již OJS využívá pět titulů, další dva mají nastavenu skrytou testovací verzi.

Výhody OJS

 • open source software
 • jednu instalaci OJS je možné využít pro více časopisů
 • možnost odlišení designu i funkcionalit jednotlivých časopisů
 • online přihlašování a zadávání příspěvků
 • přehledný průběh recenzního řízení
 • online archivované a dostupné veškeré dokumenty od zadání příspěvku až po publikování
 • přidělení definovaných přístupů a rolí jednotlivým uživatelům
 • zjednodušení a automatizace jednotlivých redakčních procesů (automatické notifikace, přednastavené e-maily, hlídání uzávěrek, přidělování recenzentů)
 • možnost nastavení skryté zkušební verze pro nového uživatele
 • komplexní indexování obsahu celého systému
 • práce s publikačními standardy – DOI, ORCID
 • možnost exportu metadat v různých formátech pro databáze, repozitáře apod.
 • podpora licencí (Creative Commons )