Logo UK

Citační nástroje

Citační generátory

Nástroje (převážně volně dostupné), které vytvoří po zadání potřebných údajů citaci v daném citačním stylu. Většinou jsou zaměřeny na jeden či několik málo citačních stylů, proto je třeba vědět, v jakém citačním stylu budete citace potřebovat.

České generátory citací:

Zahraniční generátory citací:

Práce s generátory citací:

  • Prvním a zásadním krokem pro vygenerování správné citace je správné určení druhu citovaného dokumentu (kniha, elektronická kniha, článek z časopisu atd.). Na základě toho se zvolí formulář, který obsahuje potřebná pole pro popis daného druhu dokumentu. Každý druh dokumentu popisují jiné údaje.
  • Zadání údajů o konkrétním dokumentu (jména autorů, název, rok vydání atd.). Lze to udělat:
    • "automatizovaně" - na základě některých údajů (např. název, ISBN u knih či DOI) umí generátory dohledat záznamy v jiných zdrojích, ze kterých si údaje o dokumentu stáhnou,
    • ručně - vyplněním polí formuláře opsáním údajů z dokumentu.
  • Jednorázové vygenerování citace v daném citačního stylu.
  • Zkopírování a přenesení citace do vlastní práce.

Pozor na formátování při vkládání citace do vlastní práce, aby se např. neztratila kurzíva, která má v některých citačních stylech (např. v citacích podle ČSN ISO 690) svůj význam.

Vygenerované citace je potřeba vždy zkontrolovat. Generátor je „jen stroj“ a neumí poznat některé chyby. Např.:

  • Při automatickém stahování nemusí pole záznamu ze zdroje odpovídat poli, do kterého se údaje stáhnou v generátoru.
  • Může se stát, že ačkoliv ve zdroji údaj je, generátor si ho nestáhne a je třeba doplnit ho ručně.