Logo UK

Citační nástroje

 Citační manažery

Komplexní systémy pro správu záznamů o dokumentech (citací), případně i plných textů. Citační manažery umí citace nejen vytvořit (a to v mnoha stovkách citačních stylů), ale umožňují i jejich správu - uložení, třídění do složek, vkládání poznámek i textů k citacím. Významnou pomocí je možnost vkládání odkazů do psaného textu, na jejichž základě se vygeneruje seznam použité literatury.

V češtině se používají různé názvy: citační manažer, referenční manažer, citační software. Překlad vychází z angl. reference manager.

Citační manažery mohou pomoci v následujících oblastech:

 • Organizace literatury - přečtené, k přečtení
 • Uspořádání záznamů - možnost třídění a ukládání záznamů do složek
 • Poznámkový aparát - anotace, klíčová slova, poznámky
 • Uložení plných textů
 • Tvorba citace - automatické generování citací v příslušném citačním stylu
 • Psaní odborného textu - vkládání odkazů do textu a generování seznamu použité literatury
 • Další funkce:
  • Sdílení záznamů/dokumentů s kolegy, studenty…
  • Přehled o vlastní publikační činnosti

  Ideální je budovat si svoji osobní kartotéku/databázi od začátku studia. Zpřehlední a ulehčí vám to práci s literaturou.

Citační manažery jsou dostupné v různých variantách jako webové služby nebo samostatný software k instalaci, případně jako doplněk do webového prohlížeče. Většinou bývá k instalovanému programu k dispozici i webový účet, kde jsou automaticky synchronizovány záznamy z osobní databáze, tak aby data byla uživateli vždy k dispozici.

Práce s citačními manažery (obecná charakteristika práce se záznamy)

Import záznamů

Každý citační manažer se snaží ulehčit import záznamů do manažeru a co nejvíce ho automatizovat, existuje proto několik způsobů.

 • Některé licencované databáze jako Web of Science, Scopus, IEEE umožňují přímý export do jimi preferovaného citačního manažeru. Pak stačí kliknout na odkaz, který spustí automatické přesměrování do účtu v citačním manažeru a import záznamu.
 • Pokud databáze neumožňuje přímý export do používaného citační manažeru, pak lze vyexportovat záznam v některém z nabízených formátů, nakopírovat a naimportovat do osobní databáze.
 • Za univerzální metadatové exportní formáty lze považovat RIS (Research Information System) a BibTeX, které podporuje většina citačních manažerů. Se záznamem mohou být importovány i údaje, které nejsou nutné k tvorbě citace (např. abstrakt).
 •  Vždy je potřeba zkontrolovat, zda jsou data správně naimportována a zda nechybí některé povinné údaje pro tvorbu citace.
 • Webové stránky bývají často citovaným a odkazovaným zdrojem, ale nenabízejí možnost exportu záznamu. Citační manažery proto umožňují vytváření záznamu z webové stránky pomocí pluginů do webového prohlížeče. Vždy záleží na konkrétní webové stránce, jak má strukturované údaje, a podle toho je ovlivněna úplnost vytvořené citace.

Manuální vkládání dat (zápis do vygenerovaného formuláře) bývá až poslední možností jak vložit záznam o dokumentu do vytvářené osobní databáze.