Logo UK

Citační nástroje

Jak vybrat citační manažer?

Vždy záleží na vašich prioritách. Zodpovězením na následující otázky si ujasníte, co od daného citačního manažeru očekáváte, a to vám pomůže při výběru:

  • Jaký citační styl většinou používáte?
  • Jaký textový procesor používáte?
  • Který informační zdroj, databázi, elektronickou knihovnu, nejčastěji využíváte?
  • Budete potřebovat sdílet citace (případně plný text) s kolegou?
  • Jaký způsob přístupu k záznamům preferujete - lokálně uložené v počítači nebo stačí webový přístup?
  • Je pro vás důležité ukládat si se záznamem i plný text a pracovat s ním?

Na výběr jsou volně dostupná i komerční řešení. Volně dostupné citační manažery většinou mají omezenou nabídku služeb a kapacitu osobní databáze, tu je ale většinou možné dokoupit.

Pro univerzity a vědecká pracoviště bývá nabízen institucionální přístup. Jsou nabízena cloudová řešení, kdy má uživatel citačního manažeru k dispozici přístup ke své osobní databázi z různých zařízení a do webového účtu.

 

Citavi

Citavi

Citavi je nástroj, který se může využít k organizaci znalostí  a informačních zdrojů v různých fázích vědecké práce a při následném publikování výsledků.

Přístup pro ČVUT (přihlašovací údaje jsou stejné jako do KOSu)

*Citavi pracuje s jednotlivými tzv. projekty, které by se měly vytvořit pro každý typ vědecké práce (od článku po dizertaci).

Každý projekt v databázi Citavi obsahuje různé informace: bibliografické informace (kdo, kde, kdy a co publikoval), informace k získání primárního zdroje (která knihovna má danou knihu a jaká je např. její signatura, či kde ji lze hledat), poznámky o tom, kdy byly provedeny různé změny (např. kdy a kde jste našli danou informaci), můžete si zde uložit plné texty, obrázky, grafy, komentáře aj., odkazy na plné texty dokumentů uložených na webu či počítači, výňatky z přečtených textů (uložené jako abstrakty nebo jako přímé či nepřímé citace) a úkoly, které chcete v průběhu projektu dokončit. To vše je možné přiřazovat do předem vytvořené osnovy práce a při psaní vlastní práce se „NA JEDNO KLIKNUTÍ“ vloží všechny informace uložené v rámci jednoho projektu do vytvářeného dokumentu, včetně odkazů a seznamu literatury.

Citavi za autory vědeckou práci nenapíše, ale může její psaní velmi usnadnit. Tím, že pomůže s formálními úkony a s organizací práce, se může autor soustředit především na obsah své práce.

Užitečné odkazy:

 

 Nejčastěji používané citační manažery:

  • Komerční: Citavi, Citace PRO, ProQuest RefWorks, EndNote
  • V rámci konsorcia Web of Science: EndNote Basic
  • Volně dostupné: Zotero, Mendeley