Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

FAQ - Autorské právo

Zaměstnanecká díla

 1. Co jsou zaměstnanecká díla?

  Dílo se považuje za zaměstnanecké, jestliže bylo vypracováno za účelem splnění pracovních povinností vpracovněprávním vztahu. U zaměstnaneckých děl jsou některá autorská práva do jisté míry omezena. Zaměstnavatel např. může dílo zveřejňovat, upravovat, překládat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla i uvádět dílo pod svým jménem (názvem instituce), ale vždy je podmínka: pokud nebylo sjednáno jinak (§ 58 Aut.Z.).

 2. Na materiály vyvinuté pro výuku má autorská práva škola? Nebo pouze někdy nebo nikdy? Pokud např. někdo působí na více pracovištích, může materiály užívat na více místech?

  Pokud jde o zaměstnanecké autorské dílo, vykonává majetková práva škola, není-li stanoveno jinak (např. smlouvou). Musí ale splňovat znaky autorského díla (jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora). Materiály by pak měly být užity u toho zaměstnavatele, na jehož náklady vznikly (např. využitím materiálu, techniky a softwaru školy).

 3. Je vědecký článek vypracovaný vrámci pracovních povinností zaměstnaneckým dílem?

  Ano, ale musí  k tomu být prokazatelný důkaz o tom, že byl vypracován v rámci pracovních povinností, např. pracovní náplň, dohoda, zápis z porady atd. Pokud výše uvedený důkaz neexistuje a autor má smlouvu svydavatelem, nejde o zaměstnanecké dílo.

 4. Když tvořím článek ze svého výzkumu, který provádím částečně u svého zaměstnavatele a částečně na fakultě, jakou mám uvádět svou afilaci? Má to vliv na (1) přidělování bodů RIV, (2) uvádění výsledku mé studentské činnosti při zápisu do dalšího ročníku a (3) zároveň to má vliv na samotný styl práce: jako zaměstnanec mám víc povinností a závazků než student; student si může také dovolit být více kritický (potažmo objektivní a nezávislý, když nemá zaměstnavatele).

  Jestliže jde o společný projekt dvou institucí, měl byste se řídit podle toho, jak je to uvedeno v projektu. Dále byste se mohl rozhodnout podle toho, u koho máte na tuto práci uzavřenou smlouvu, případně kde máte tuto práci uvedenou v pracovní činnosti. Odpověď na tuto otázku by bylo třeba hledat spíše na Vaší fakultě, případně u Vašeho zaměstnavatele.

 5. Je možné zaměstnanecká díla zveřejňovat v digitálním repozitáři instituce?

  Ano, vpřípadě zaměstnaneckého díla spravuje majetková práva autora zaměstnavatel a rozhoduje tedy i o zveřejnění díla, pokud nebylo sjednáno jinak (např. smlouvou). Práva i povinnosti k zaměstnaneckým dílům zůstávají zachována i po skončení zaměstnaneckého vztahu. Pokud má dílo spoluautory z jiných institucí, je k tomu nutný souhlas těchto spoluautorů.

 6. Jak se dělí poplatky za prodanou licenci patentu mezi autora (původce) a ČVUT?

  Není předpis pro celé ČVUT, jednotlivé případy se řeší podle fakult. Bližší informace podá Patentové středisko ČVUT.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.