Logo UK

Jak citovat

Terminologie

Citace (angl. reference) - záznam s údaji, které jednoznačně popisují použitý dokument (údaje v citaci jsou dané, mají svoji určitou formu a pořadí - viz Citační styly).

Př.: LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace: jak přestat odkládat a začít žít naplno. Brno: Jan Melvil, 2013. ISBN 9788087270516.

Odkaz (angl. citation) - označení místa v textu, kde autor použil údaj z jiného informačního zdroje.

Př.: … na základě nejnovějších výzkumů chování studentů středních škol [Ludwig, 2013] se vypracovala koncepce …

Všimněte si, že výraz „citation" se do češtiny překládá jako „odkaz" a výraz „citace" se anglicky řekne „reference".

Seznam literatury - soupis všech citací, které byly v práci použity.

 

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) - část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen.

Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Parafráze - stručné shrnutí původního textu vlastními slovy - vystižení podstaty, následuje odkaz na původní pramen.