Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Jak citovat

Terminologie

Citace (angl. reference) - záznam s údaji, které jednoznačně popisují použitý dokument (údaje v citaci jsou dané, mají svoji určitou formu a pořadí - viz Citační styly).

Př.: LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace: jak přestat odkládat a začít žít naplno. Brno: Jan Melvil, 2013. ISBN 9788087270516.

Odkaz (angl. citation) - označení místa v textu, kde autor použil údaj z jiného informačního zdroje.

Př.: … na základě nejnovějších výzkumů chování studentů středních škol [Ludwig, 2013] se vypracovala koncepce …

Všimněte si, že výraz „citation" se do češtiny překládá jako „odkaz" a výraz „citace" se anglicky řekne „reference".

Seznam literatury - soupis všech citací, které byly v práci použity.

 

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) - část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen.

Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Parafráze - stručné shrnutí původního textu vlastními slovy - vystižení podstaty, následuje odkaz na původní pramen.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.