Logo UK

E-learningový kurz pro doktorandy Informace pro vědu a výzkum

„Chtěl bych vám alespoň touto cestou poděkovat za vytvoření tohoto kurzu, který mi velmi pomohl při hledání dalších informačních zdrojů v mé vědecké práci. Protože vědecké práci se mohu věnovat jen ve svém volnu, kurz mi ušetřil spoustu času, který bych strávil samostatným pátráním po informačních zdrojích. Jsem rád, že ÚK ČVUT není jen pasivní organizace, ale že takhle aktivně přispíváte ke vzdělanosti našich studentů.“ S.M., student FD

Je obdobou klasických kurzů pro doktorandy pořádaných na fakultách ČVUT s podporou prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum od roku 2010.

   Nemůžete se klasického kurzu zúčastnit z časových či jiných důvodů? Můžete se přihlásit do e-learningového kurzu. Jednotlivé moduly plníte v době, která vám vyhovuje. Kurz se otevírá v zimním i letním semestru a je ukončen osvědčením o absolvování a certifikátem ve formě digitálního odznaku.

Základní informace:

  • URČEN PRO: studenty 1. ročníků doktorandského studia, ale i pro vyšší ročníky.
  • ROZSAH: 10 týdnů, každý týden je věnován jednomu tématu,
  • ZAKONČENÍ: každé téma se uzavírá testem a odevzdáním úkolu. Osvědčení o absolvování kurzu získávají studenti po splnění podmínek: hodnocení min. 75 bodů za každý úkol a splnění všech opakovacích testů.