Logo UK

E-learningový kurz

Informace pro vědu a výzkum

Je obdobou klasických kurzů pro doktorandy pořádaných na fakultách ČVUT s podporou prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum od roku 2010.

Nemůžete se klasického kurzu zúčastnit z časových či jiných důvodů? Můžete se přihlásit do e-learningového kurzu. Jednotlivé moduly plníte v době, která vám vyhovuje. Kurz se otevírá v zimním i letním semestru a je ukončen osvědčením o absolvování.

Základní informace:

  • URČENO: Studenti 1. ročníků doktorského studia, ale i pro vyšší ročníky.
  • ROZSAH: 10 okruhů
  • ZAKONČENÍ: Témata se uzavírají testem nebo vypracováním úkolu. Osvědčení o absolvování kurzu získávají studenti po splnění podmínek: hodnocení min. 75 bodů za každý povinný úkol a splnění všech povinných testů na 75 %.

 

Před zahájením e-learningového kurzu bude uspořádáno úvodní (online) setkání s lektory:

26. 10. 2021, 9:30-10:30 hodin (v MS Teams)

 

 „Chtěl bych vám alespoň touto cestou poděkovat za vytvoření tohoto kurzu, který mi velmi pomohl při hledání dalších informačních zdrojů v mé vědecké práci. Protože vědecké práci se mohu věnovat jen ve svém volnu, kurz mi ušetřil spoustu času, který bych strávil samostatným pátráním po informačních zdrojích. Jsem rád, že ÚK ČVUT není jen pasivní organizace, ale že takhle aktivně přispíváte ke vzdělanosti našich studentů.“ S.M., student FD