Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

E-learningový kurz

Informace pro vědu a výzkum

Je obdobou klasických kurzů pro doktorandy pořádaných na fakultách ČVUT s podporou prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum od roku 2010.

Nemůžete se klasického kurzu zúčastnit z časových či jiných důvodů? Můžete se přihlásit do e-learningového kurzu. Jednotlivé moduly plníte v době, která vám vyhovuje. Kurz se otevírá v zimním i letním semestru a je ukončen osvědčením o absolvování.

Základní informace:

  • URČENO: Studenti 1. ročníků doktorského studia, ale i pro vyšší ročníky.
  • ROZSAH: 10 okruhů
  • ZAKONČENÍ: Vypracování 3 povinných testů a odevzdání 4 povinných úkolů. Osvědčení o absolvování kurzu získávají studenti po splnění podmínek: hodnocení min. 75 bodů za každý povinný úkol a splnění všech povinných testů na 75 %.

 

Před zahájením e-learningového kurzu bude uspořádáno úvodní (online) setkání s lektory:

6. listopad 2024, 9:30-10:30 hodin (v MS Teams)

 

 „Chtěl bych vám alespoň touto cestou poděkovat za vytvoření tohoto kurzu, který mi velmi pomohl při hledání dalších informačních zdrojů v mé vědecké práci. Protože vědecké práci se mohu věnovat jen ve svém volnu, kurz mi ušetřil spoustu času, který bych strávil samostatným pátráním po informačních zdrojích. Jsem rád, že ÚK ČVUT není jen pasivní organizace, ale že takhle aktivně přispíváte ke vzdělanosti našich studentů.“ S.M., student FD

 

Cíl kurzu

  • Studenti získají přehled o relevantních a důvěryhodných elektronických informačních zdrojích pro vědeckou práci.
  • Naučí se v nich efektivně vyhledávat a získávat plné texty.
  • Poznají zásady využívání informací a poznatků ve vlastních vědeckých publikacích, s ohledem na autorské právo a citační a publikační etiku.
  • Seznámí se s postupem vydavatelů při publikování vědeckých výsledků.
  • Naučí se pracovat s citačním manažerem, vytvoří si osobní citační databázi, z které si budou moci generovat citace pro své vědecké publikace.
  • Získají přehled o sociálních sítích pro vědu a nástrojích ke sdílení informací.

Zaujal vás kurz? Přihlašte se!

 

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.