Logo UK

Rozečti se

Co je online kurz rychlého čtení?

RozectiSe

Uživatelům ÚK ČVUT je dostupný volný přístup k e-learnigovému programu ROZEČTI SE.

Jedná se o uživatelsky přívětivou aplikaci pro nácvik techniky, pomocí které lze určité druhy textů číst rychleji, ale přitom stále vnímat podstatné informace, tj. i v rychlosti oddělovat zrna od plev.

Ústřední knihovna ČVUT Vám nabízí zdarma přístup k této aplikaci a možnost celý kurz absolvovat podle Vašich časových možností. Jedná se o časově neomezenou promo verzi aplikace pro knihovny ČR. Aplikace je plnohodnotná, omezení se týká pouze nemožnosti registrovat se, tj. nelze si vytvořit vlastní účet a aplikace Vám nezaznamená, neukládá a neporovná výsledky.

Více informací o kurzu najdete na: Rozečti.se - Jak to funguje

Přístup na ČVUT:

Na určených počítačích v každé knihovně Ústřední knihovny ČVUT a pouze přes uvedený odkaz, případně přes ikonu na ploše daných počítačů (přístup přes hlavní stránku Rozecti.se Vás na volný přístup nenasměruje).

  • Ústřední knihovna Dejvice: 5. NP, označený počítač ve studovně: rozečtise/UK
  • Knihovna na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské: rozečtise/fjfi
  • Knihovna na Fakultě dopravní: rozečtise/fd
  • Knihovna na Fakultě biomedicínského inženýrství: rozečtise/fbmi

Pro informace o tom, kde konkrétně je aplikace přístupná, kontaktujte, prosím, svého knihovníka.