Logo UK

Acta Polytechnica CTU Proceedings

Základní informace

Web časopisu: ojs.cvut.cz/

ISSN 2336-5382 (online)

 • Nový recenzovaný vědecký časopis ČVUT Acta Polytechnica CTU Proceedings vznikl na konci roku 2014. Je zaměřený na publikování sborníků z konferencí pořádaných nebo spolupořádaných univerzitou.
 • Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází elektronicky online, na vyžádání v tištěné verzi, podle dohody s organizačním týmem konference. Jednotlivé sborníky mají kromě ISSN přiděleno i své vlastní ISBN, vybrané sborníky jsou indexovány ve sborníkové kolekci databáze Web of Science.
 • Záměrem je dosáhnout v nejbližších letech evaluaci periodika pro databázi Scopus.
 • Open Access, bez poplatku pro autory.
 • Autorům zaručuje publikování s využitím publikačních standardů – využívá redakční platformu Open Journal Systems, nástroj pro prevenci plagiátorství SimilarityCheck, publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a budou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).
 • Příspěvky nezadávají autoři přímo do redakčního systému, redakce jedná s organizátory konferencí, kteří určí Guest editora a odborného garanta. Ti pak s redakcí uzavírají dohodu o publikování sborníku a na přípravě sborníku spolupracují.
 • Redakce poskytuje organizátorům šablonu příspěvku v LaTeXu, vybranému Guest editorovi přístup ke službě SimilarityCheck pro kontrolu původnosti příspěvků.
 • Recenzní řízení je na straně organizátorů konference, a to formou klasického peer review nebo v kombinaci s recenzí panelovou. Recenze a recenzované a revidované příspěvky ve finální verzi se všemi náležitostmi (zdrojový soubor, obrázky a grafy ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi)) předá guest editor redakci.
 • Příspěvky, které nesplňují požadované parametry, jsou vráceny Guest editorovi k finalizaci.
 • Redakce zajistí finalizaci sazby, náhledy pro autory, editaci webu, indexování DOI, zadání metadat a pokud to je součástí dohody, pak i tisk.
 • Organizátoři konference přispívají na finální typografické úpravy podle rozsahu a náročnosti a na poplatek za DOI (1 USD/publikaci).