Logo UK

Similarity Check

Co je Similarity Check

Similarity Check je nástroj na kontrolu původnosti textů v anglickém jazyce, který je k dispozici pro členy agentury CrossRef, tedy díky registraci k identifikátoru DOI i pro ČVUT.  Jedná se o rozhraní nad komerční databází iThenticate  (producent: iParadigms), což je celosvětově největší software na detekci a kontrolu plagiátorství v odborném publikování. Výhodou Similarity Check oproti iThenticate jsou příznivější finanční podmínky, povinností je participace na tvorbě databáze plných textů.

 

K čemu Similarity Check slouží a jak pomůže vydavatelům a autorům?

Similarity Check využívají přední mezinárodní vydavatelé, často je kontrolována původnost textů v průběhu redakčního procesu (př. vydavatelství Elsevier).

Similarity Check poskytuje vydavatelům odborných textů na ČVUT možnost snadné a finančně nenáročné kontroly původnosti textů a prevence plagiátorství v celosvětovém rozsahu. Díky tomu, že systém je využíván celosvětově, poskytne autorům z ČVUT do jisté míry i ochranu jejich publikací. Jejich texty jsou indexovány v mezinárodní databázi, vůči níž se kontrola plagiátorství provádí, a jakékoli plagiování u zapojených vydavatelů by mělo být znemožněno.

 

Podmínky využití Similarity Check

Similarity Check mohou využívat autoři i vydavatelé z celého ČVUT, ovšem pouze pro ty odborné texty v anglickém jazyce, které v případě, že budou přijaty k publikování, budou publikovány s DOI a tedy registrovány v databázi CrossRef. 

Podmínkou využívání nástroje Similarity Check je do 3 měsíců od přistoupení k Similarity Check poskytovat min. 90% obsahu registrovaného s DOI v elektronické podobě k dispozici automatickému crawlerovi k indexaci. Toto platí i v případě, že plné texty nejsou volně dostupné. Agentura CrossRef garantuje, že uživatelé nebudou Similarity Check k získání takovýchto plných textů zneužívat.

 Pokud chcete zpřístupnit nástroj Similarity Check pro potřebu redakce vědeckého časopisu, který je vydáván v rámci ČVUT, přečtěte si prohlášení uživatele.

 Pokud chcete použít Similarity Check pro kontrolu jednoho konkrétního dokumentu, jsou vám k dispozici uvedené kontakty.

 

 Nejvýznamnější zahraniční systémy na kontrolu plagiátorství:
  • iThenticate – komerční produkt, dostupný pro využití kýmkoli, možnost i jednorázově za poplatek 50 USD, popřípadě jsou k dispozici různé modely předplatného
  • Turnitin – portál pro sdílení textů a informací určený pro studenty (střední ch i vysokých škol), prostředí pro komunikaci se studenty včetně nástroje na kontrolu plagiátorství studentských prací
  • Similarity Check – nástroj na kontrolu plagiátorství pro akademické práce, dostupný pro členy CrossRef