Logo UK

Acta Polytechnica

Acta

Základní informace

Web časopisu: ojs.cvut.cz

Pokyny pro autory: ojs.cvut.cz

ISSN 1210-2709 (print)

eISSN 1805-2363 (online)

 

  • Univerzitní vědecký časopis ČVUT, který publikuje původní vědecké publikace mezinárodní komunity autorů z inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. Je indexován v databázích Web of Science (edice ESCI), Scopus, CAS, InspecDOAJ. Časopis je také aktivně indexován v EBSCO Discovery Service, který celosvětově používá přes 15 000 institucí včetně MIT a Caltech, upload do plnotextové databáze proběhne v roce 2018.  

  • Časopis přijímá do single-blind recenzního řízení původní, dosud nepublikované příspěvky typu „article“ a „review“ z inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. Na recenzích spolupracují odborníci z českých i zahraničních institucí, každý příspěvek je recenzovaný minimálně dvěma nezávislými recenzenty.

  • Časopis je publikován v režimu Open Access, bez poplatku pro autory.

  • Autorům zaručuje publikování s využitím publikačních standardů – využívá redakční platformu Open Journal Systems, nástroj pro prevenci plagiátorství SimilarityCheck, publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a jsou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).

  • Autoři mají k dispozici šablonu příspěvku v LaTeXu. Své rukopisy vkládají on-line do redakčního systému OJS, kde mohou sledovat stav svého příspěvku během recenzního řízení.

  • Od autorů požadujeme kvalitní příspěvek se všemi náležitostmi – pdf pro recenzní řízení, zdrojový soubor, obrázky a grafy ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi). Všechny materiály musí být zadány do redakčního systému ve finální podobě, nekvalitní podklady jsou důvodem pro vyřazení příspěvku z čísla.

  • Poskytujeme i kvalitní platformu pro podporu mladých publikujících autorů ČVUT. Podpora nespočívá v měkčích kritériích přijímání příspěvků, ale v možnosti přímých konzultací poskytovaných knihovnou, od rešerše, přes psaní příspěvku, autorské právo a publikační etiku, až po jednotlivé kroky redakčního procesu.

Historie a hodnocení

První vědecký celouniverzitní časopis ČVUT začal vycházet v roce 1961 pod názvem „Proceedings of the Czech Technical University“. V roce 1966 byl název časopisu změněn na Acta Polytechnica

CiteScore (Scopus): 2016 - 0,36, 2017 - 0,51 (vid 21. 3. 2018)

SJR 2016: 0,22

Hodnocení scimagojr.com (SJR) pro rok 2017 bude k dispozici v polovině roku 2018.